Tuesday, August 18, 2015

ಬಿನ್ನಹ...
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ...
ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ..
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಜನ 
ನನ್ನವರು...
ಜಾತಿವಾದಿ,ಮತಾಂಧ,ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಬಿರುದು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ
ನಾನು....ನಾನೇ...
ನಾನು ಅಷ್ಟೆ....
ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಿನಗೆ ಕಂಡರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ..
ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿತ್ವ...ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಡ ನನಗೆ...
ನೀನು ನನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀಯಾ...
ಸ್ವಪ್ರಭೇದ..ಅಷ್ಷು ಸಾಕು....ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದ....
ಈ ಮಹಾಯಾತ್ರೆಗೆ.

Thursday, August 13, 2015

ಕಡಲ ಸಂವಾದ....

ನಾನು...
ಸಾಗರವೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಹೀಗೆ....ಏಕೆ? ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ನಿನ್ನ ಮೌನವ ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕದನವಿರಾಮ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು.ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡದೇಹವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ,ಕೊರೆದು, ಕೊರೆದು,ಬೀಸಿ,ರುಬ್ಬಿ,ಅಗೆದು,ಬಗೆದು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಮಣ್ಣುಪಾಲು
ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಮೌನಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಯ ತುಕಡಿ ಮಂದಿ.,
ಓ ಅವಿಶ್ರಾಂತನೇ, ಶಾಂತನಾಗು, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ...ಅನೂಹ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಅಂಚನ್ನೇ..ಸವೆಸಿರುವೆ,ಕೊರೆದಿರುವೆ, ಬೀಸಿ ರುಬ್ಬಿರುವೆ..ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ.
ಶತ್ರುರಹಿತ ಯುದ್ಧ, ನಿನ್ನ ಅಲೆಗಳ ಸೇನೆಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಮಿಸಲಿ.ಬಳಲಿರಬಹುದು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಕಲ್ಪಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ....ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ,ಅನಿಲರಾಜ...ನಿನ್ನಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನ ಆದೇಶವೇ ಅಂತಿಮ ಆಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಅಗಣಿತ ಸೇನೆಗೆ,ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ,ಚಂದ್ರನ ಮಧು ಮತ್ತೇರಿಸದಿರಲಿ, ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರದಿರಲಿ
ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಬೇಕೆ? ನಾವು ನೆಲವಾಸಿ, ಭೂಮಿಯೇ ಮರಳಾಗಿ ಶರಣಾದ ಮಣ್ಣು ಆಶ್ರಯವಾಯಿತು, ನಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬದುಕಿಗೆ, ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು...., ನಿನ್ನ ಮೊಳಕೆಯೇ ಚಿಗುರೊಡೆದು, ಹರಡಿ, ದೂರಸರಿದು ಸಹಸ್ರಾರು ವಿವಿದತೆಯಲಿ ಕವಲು...ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ.....ನಿನ್ನವರು, ನಿನ್ನ ಮೂಲದವರು,ಮೋಡದಿಂದಲೇ ಇಳಿದು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟವರು
ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿಗಳು ಮರೆಯಬೇಡ ನಿರ್ದಯಿ,ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲೆಗಳ ಧಾಳಿ,ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೋಡಗಳು ಸಾರುವ ಸಮರ,ಭಗ್ನಾವಶೇಷ, ನಿನ್ನ ಆಹಾರ,ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದೆ ಭೂಮಿ...ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೆ,ಶರಣಾಗಿದೆ,ನಿನಗೆ,ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಘೋಷಿಸಬಾರದೆ, ಶಾಂತಿ?
ನಿನಗೊಂದು ಆಟ,ಕೊತ,ಕೊತ ಕುದಿಯುವ ಲಾವ ಶಿಲಾಗುಮ್ಮಟವಾದ ಕಾಲ..ನೀನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ, ದ್ವೇಶ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಸೇಡು ಇನ್ನೂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.ಅದಕೆ ಸತತ ನಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣ ನಿನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ,ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ, ಸಾವು ಗೆದ್ದ ಸಂತಾನ
ಒಂದರಹಿಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲದ ನಿರಂತರ ಮಾರಕ ಪ್ರಹಾರ,ಭೂಮಿ ತಡಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನುಚ್ಚು ನೂರು,ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ ನಾವು ಕಾಣದ ಆ ನಿನ್ನ ಪಾತಾಳದರಮನೆಗೆ.
ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ನೀನು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ,ನಾನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಿಂದ, ದಡಬಡೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ಚಟ, ಯಾರನ್ನುಹೆದರಿಸಲು, ಯಾರನ್ನುನುಂಗಲು? ಯಾರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಧಾಳಿ? ಜಯಶೀಲ ನೀನೀಗ. ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡಲು...? ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ...ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು...ಹೌದು...ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಬೆಸುಗೆಯೋ? ಕಂದರವೋ...ಇರುವಿಕೆಯಂತು ನಿಜ...ಆ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂತ...

ದಿಗಂತ...
ಓ ದಿಗಂತವೇ...ನೀನೆ ಹೇಳು..ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು.ಧಾಳಿಕೋರ ಯಾರು?  "ಶಾಂತಪ್ರಿಯ ನಾನು....ನಾನು ತಟಸ್ಥ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ನನಗೆ" ನುಡಿಯಿತು ಭೂಸಾಗರ ರೇಖೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ,ನಿರ್ಭಾವದಿಂದ, ತಗುಲಿತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ..

ಕಡಲು
ಕಡಲ ಒಡಲಿಂದ ನಗುಒಂದು ಕಂಪಿಸಿತು,ಜಗವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ಅ ಮಾರ್ದನಿ ಮುಗುಳುನಗೆಯಲಿ,"ಓ ಹಸಿಕೂಸೇ....ಎಳೆ ಕುನ್ನಿ ಮಾನವ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಾರೆ...ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೂರು..ಕೋಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವೇ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ...ಕೈಲಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ....ನಿನ್ನ ನೆಲ, ಪುರಾತನ ಗೌರವ ಮಾತೆ, ಮಹಾಕರುಣಾಮಯಿ,ಹೆತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಕಿದ್ದಾಳೆ,ನಿನ್ನ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು....ಮಾತೃಭಕ್ತಿಯಲಿ ಬದುಕಿ ಕರ್ಮಸವೆಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು.
ನಿನೋಬ್ಬನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹುಟ್ಟು, ಶಾಪ ವಸುಂಧರೆಗೆ...ಪಾಪ, ನುಂಗಿನೋವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಶ್ರಯಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ....ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು..ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ...
ಹೊಸಪ್ರಾಣಿ ನೀನು....ಆದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.....ನಾನಿಲ್ಲಿರುವ ದಿನದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಅಲ್ಪದೃಷ್ಟಿಯವನು....ನೋಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು...ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು....ನನ್ನಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೀಯ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ.... ಹೊಸರೂಪ, ಹೊಸಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ...ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ....ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವವರಿರುವ ವರೆಗೂ....

Monday, August 3, 2015

The Leech...

A timid, lone wanderer moves strangely in the rain forest uncared
 Clinging and clutching to the gushing current in the green vastness,
Where the horizon of the green canopy diffuse into grey sky like a spy
Countless streams floods by minute source in the turbulent monsoon

The untamed, mass of water thunders down with an explosive sound  
With a body flattened and highly elastic pipe....the rare species drifts
 Then swipes and signs the card of the rivulets in the season of rainy fair
A pluviophile by instinct, enjoys breathing through the skin in moist soil

A semi aquatic inhabitant.....invisible to many in a life of deception
Loops and.... Moves steadily on the slopes ...as a humble executioner
With primitive and simple being, carries an extra big and large heart....
The entire body is a multi-chambered pipette of blood...a wet pot,

A curious existence lacks all other normal metabolic organs
Even the stomach is reduced to a symbolic rudimentary trace
Though a blood hungry, but never a vampire fond of only the humans  
He is as happy as his taste and rules the rain soaked hilly empire 

It quenches his hunger when thirsty cattle are grazing nearby
Guided through the smell, he invades the prey softly unseen
The careless cattle, never cares the suction of the enemy battle
Not an Iota of pain or prick is made felt with its anaesthetic shot

A unique warrior sucks and robs the blood of the conquered herbivore    
As anti clotting memorandum is signed by the prey itself unbind
Opens the valve of the pipe the red fluid keeps its flow unstopped
No resistance from the enemy, happily he submits his body blood

The attacker expands slowly in to a bouncing rubber balloon
Provides a soft cushion to the foot of its kind donor‘s hold
The winner is neither a war maniac nor a greedy plunderer.
He is contented to leave happily with the loot filled stomach...

The looser is unaware that he was the host and got robbed
And that is the gracious sacrifice of a noble friend, a real looser
 As the host knows his part and Nature’s superior order as a donor
They are the obedient followers of the supreme command

My dears...The tiny and unattractive but dutifully beautiful ones...  
They live their part and depart as true responsible habitants
Truly a great law abiding, civilised citizens of the biosphere....

Special, creatures of the wild they are, selfless... unlike humans

Saturday, August 1, 2015ಜಿಗಣೆ
ಮಳೆಕಾಡವಾಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲಿ ಮಾತ್ರ,
ಪಡೆಯುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ಅರೆನೀರ ಆವಾಸಿ, ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸಿ. 
ಆದರೂ ಬಹು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ
ನಿರಾಹಾರಿ ಸಾಮಂತ, ಸಂತ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ
ವಂಕಿಯಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಾ, ಸರಾಗ ತೇಲುತ್ತಾ,
ತೆವಳುತ್ತ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುಳುಗುತ್ತ ಪರಾರಿ
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು, ಹೀರುತ್ತಾನೆ,
ಹೊಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟ, ಮಿತಿಅರಿತ ಸುಸಂಕೃತ
ಅಥಿತೇಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕೈ ಹಾಕದ ಸಾಧು,
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ,ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಕಡಿತ,
ಅಹಿಂಸೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕ,ನಾಯಕ ಶಾಂತ ಪಂಡಿತ
ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತಖಣದಲಿ ಸುಗ್ಗಿ,
ಚಪ್ಪಟೆಯ ಸಂಚಿ, ಉಬ್ಬಿ,ಹಿಗ್ಗಿ ದುಂಡಾಗಿ
ಚೆಂಡಾಗುವ ವರೆಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ...
ನಿರಕ್ತ....ಕರಿ ಪಿಂಡವಾಗಿ, ಮೆತ್ತನೆಯ ಸ್ಪರ್ಷ
ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತಾನೇತಾನಾಗಿ, ತೃಪ್ತ
ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಸಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಮುಚ್ಚಿ ಮಂಗಮಾಯ
ನಾಳೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಸಾಧು, ದ್ರವಾಹಾರ ವ್ರತನಿಷ್ಟ
ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದುಕುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸಂತೃಪ್ತ
ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ, ಹೊರೆಯಾಗಲಾರ, ಬದುಕಿನ ಹಂಗಿಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಬದುಕು ಉಪವಾಸ,ಉಳಿದಂತೆ ಪಥ್ಯ
ಅಜ್ಞಾತದಲ್ಲಿ....ದ್ವಿಲಿಂಗಿ, ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪೀಳಿಗೆ
ಗುಪ್ತ ನೆಲವಾಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ
ವಾಮನನ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಸೇರಿದ ಬಲಿ
ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಡಿನ ತೊರೆಗಳ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಡೇರೆ ಜಡಿಯುವ ಮಡಿವಂತ
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಬಿಸಿರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯ, ಉಳಿದಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ವರ್ಜ್ಯ

Wednesday, July 8, 2015

ಕಾಡ ಗೀತೆ...
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇವರು ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕು
ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವರು ಸರಕು
ಭೋರ್ಗರೆವ ಜಲಪಾತಗಳು ಎಣಿಸಿಲಿಕೆ ನೂರಾರು
ಛಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಗಡಿ ಪಾರು
ಗುರುತ್ವಪ್ರೇಮಿಗೆ ಆಳದ ಅಳುಕಿಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಭಯವಿಲ್ಲ
ತಳ ಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ತೇಲುವನು ಹಗುರಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖಿ
ತಳ ದಡಗಳ ಮೋಹಕೆ ಸಿಲುಕದ ಹಟಮಾರಿ ಮಾಯಾವಿ
ಶಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಣ. ಭಯಂಕರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನೀರಿನಂತೆ
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಿತ್ತಿಯಾಗುವ ಪೋಷಕರ ವಿಸ್ತಾರ ಪರದೆ
ಅಂಬರದ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿರುವ ಬಿಳಿಹತ್ತಿಯ ಅಗಾಧ ಗಂಟು
ಘಾಡ ಬೂದಿ,ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪಾದ ಕರಿ ನೆರಳಗೆ ನಂಟು
ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಆಕಾಶ ನೆಲವನ್ನು ಹನಿಗುಂಡುಗಳಿಂದ,
ಆಕಾಶ ಹೊಳೆದು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ ಛಾಪ
ಕಾಡು ಆವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಮೌನ ಸೀಳುವ ಝೇಂಕಾರ
ಕೊಂಬೆರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಹನಿಸಿ ನಿನಾದ, ವನರಾಗಕ್ಕೆ ಜಲಪಾತಗಳ ತಾಳ
ತೊರೆ,ಹಳ್ಳಗಳ ಆಲಾಪನೆಯಲಿ ಮೂಡುವ ವನಸ್ವರಗಳ ಮೇಳ

Friday, June 19, 2015

ಮೌನಿ....


ಮಣ್ಣ ತುಂಬಿ, ನೀರ ಬೆರೆಸಿ,
ಬೆಳಕ ಚುಂಬಿಸಿ
ಆಕಾರ ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ
ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ,
ರಾಡಿ ಹರಿಸಿ, ಹಸಿರು ಕಲಸಿ, ಮೆತ್ತಿ ಕೆಸರ,
ಬೆರೆಸಿ ಲವಣ, ಹೀರಿ ಕಿರಣ, ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಆಹಾರ ತೋರಣ
ಭೂವಿಸ್ತಾರದಲಿ ವಿಸರಿಸಿ, ಹರಿದು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾಗುವ ಪಾಚಿ
ಬೆಳಕಿನ ಬೆರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹದಮಾಡುವ ಕಲೆಗಾರ
ಸಂಸ್ಲೇಷಕನಾದರೂ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ
ಜೀವಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರ.
ಶಾಶ್ವತ ಮೌನಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿರಳ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಉಸಿರಿನಂತೆ, ನೆಲಮರೆಯದ ನಿಶ್ಚಲ ಯೋಗಿ
ಗುರುತ್ವ ಗುರುವರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರ
ಗುರು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ವಿಧೇಯತೆ ಸೆಲೆ
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಚಲ, ಕಿತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿಸಿ,
ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಮೋಹದ ನೀರುಣಿಸಿದರೂ
ಮತ್ತೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅತಿವಿನಯ ಶಿಷ್ಯಭಕ್ತ
ಒಣಮರದ ಬೇರಿಗೆ ಜರಡಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಜಲಸಿಂಚನ
ಕೃಷ್ಣ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕರುಣಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ
ಕಂಡಾಗ ಭೀಮನ ಹೆಣಹೊತ್ತ ಧರ್ಮರಾಯನ ವ್ಯಾಮೋಹ,
ಸ್ವರ್ಗದಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಕವಲು,ಕವಲಾಗಿ ಕರಗಿ,ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾ
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕದಲ್ಲೇ ಇಳಿಯುವ, ಆಳ ಹುಡುಕುವ ವೇಷಧಾರಿ
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವ ಋಷಿ
ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವಕವಲುಗಳ ಜೀವಜಲ ಉಣಿಸುವ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಜಮಾನ, ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುವ
ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದ ಬಲಿ ಪಾತಾಳ ಹೊಕ್ಕು,
ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಸರಿಸಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೂಕಿ, ಗುರಿತಲುಪಿಸುವ,
ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ,ನಿರ್ಮೋಹಿ ನಿರಾಡಂಬರಿ
ಅಲಂಕೃತ, ಬಹುಭಾರ ಕಿರೀಟಹೊತ್ತ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇಧ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ...

Wednesday, June 17, 2015

The Western ghats and the monsoon...


Yes... I am a seasonal and seasoned vagabond...roaming and loafing in the wilderness, squandering the pent up zeal for the needed hour for the monsoon rain that is as special as it is with its punctual regularity..... the clouds in the sky like light worms are attracted to the gigantic mountain range of Western Ghats...The dense mass of black cotton mass that is stuffed haphazardly to the brim of the hiding sky...that sometimes cracks open with thunderous sound with a prelude of linear light mark against the back drop of the blocked out pavilion...A glorious rainy life creator’s concert has begun....The basic notation is the rustling of the leaves and the regular rhythmic drum beat of the dripping drops from the gigantic trees... A sight to fill your inner eyes and the sound ever reverberates in your immortal soul....
Though physically alone in the wild you feel.....the life flows in every capillary that carries sap to the branches, twigs, leaf and vein...the vastness engulfs your mighty ego without a trace...you are not yourself with the mother nature..Dripping the caves and tunnels and sprinkled into the large field of lush green...with a wonderful drawing on green canopies in different layered canvas...The dusty forest is taking an annual ritual shower to drop the dullness of the clean and stretch of vastness.......and look...the sparkling brightness even in the dim and gloomy shade of light...every leaf and twig shines like freshly polished twinkling gems....
You are on the bridge and that supporting huge columns of pillars rose like the tallest chimneys and dangles like a prop root...but still holds the gravity... Slopes down to a frightening descent...that muddy water that gushes from the ascent flooding the rivulets to join the other downward journey...looks strong Indian coffee or tea mixed in the milk....swirling and curving and suddenly disappears in the thick of green and misty diaphragm.....screen....
I look around in every possible angle like an ostrich that outreaches the vastness of a desert and as much as my neck turns..... And I gulp the ever galloping greenery around me like a man starving for a long time and to grab anything that comes by....My greedy eyes are bewitched by the beauty beyond words...The very being of my existence is dissolved....the mind melts in the meadows...lost in the lovely land of the unknown Lord... engulfing rainy mist infuses the intellect with a narcotic drug pot.....what a natural painting in the canvas immeasurable size to our eyes..
Wants to be poet and to sing a melody to please the marvel of the multi coloured green capped mountain, feels to be an artist to paint the unending expanse of green land... A tasteless idiot cannot be dumb but should exclaim the words that he has never heard....A dumb may get back his layers in the larynx of vocal cord to vibrate to the echoes and pathos of unfelt joy....and utter OH....!!! The visual Majesty of the hilly kingdom....and the sound resonate in the far pavilion.....The visual grace may stay in the fovea in the retina for ever like a convict imprisoned for life in the solitary confinement.....the never felt calmness so deep and crystal clear without a mini wave as if the stoical wind has forgotten it’s motion...

Tuesday, June 9, 2015

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯದ ಬೀಜ


ಮಾನವ,..ಮೂಳೆಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ...ದೇಹವೂ....
ಅಸ್ಥಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಜಲಸಂಪತ್ತು
ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲದಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ದ್ರಾವಣ..
ರಕ್ತವಾದರೂ ಜೀವದಾತುವಿನ ಜೀವ
ನೀರು ಅಸಂತೃಪ್ತವಾಗುವುದು ಅಸಂಗತ
ಜಲತಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಜೀವದಾತುವಿನ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಕಾಯದಲ್ಲಿ
,ಜೈವಿಕಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಶಂಕು ರಕ್ತ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕೇ ಕಾಣದ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ,
ಚಿಗುರುತ್ತದೆ......ಹಸಿರಾಗಿಸಿ ಉಸಿರಾದರೂ
ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ನೆಲದಲ್ಲೇಕೇ ಕರುಣೆಯ ಜಲ ಕ್ಷಾಮ?
ಯಾವುದರ ಕೊರತೆ,? ನೀರಿದೆ ಕೋಶರಸ ದ್ರವೀಕರಿಸಲು.
ರಕ್ತಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆ ಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
ಕಿಣ್ವ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು,ನಾವು ಬಿಸಿರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳ...ಬೆಳದದ್ದು ಅಸಹನೆ,ಅಹಂ
ಕೋಪ,ದ್ವೇಷ ಭಿತ್ತಿ ಬಿರಿದು,ಸ್ರವಿಸಬಾರದೇ ಹೃದಯರಸ?
ಎಲ್ಲರ ಒಂದೊಂದೂ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ?
ನಮ್ಮೆದೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ರಾಶಿಯ ಚೌಕಾಶಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರದೇಶಿ

ಆದರೂ ಏಕೆ ಕೊಂಕು, ಕೊರತೆಯ ತಳಮಳ
ಎದೆಯಾಕೆ ಬಂಜರು? ಸದಾಪರ್ಣಿ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ಸರಳ, ನಿರುತ್ತರದ ಕಳವಳ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಂಚನ, ಮಮತೆಯ ಖನಿ, ಹೃದಯದ ತಾಪ
ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರಸ್ಯದಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಈ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಈದೇಹ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ
ಸುಗ್ಗಿಯ ಮಾತಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯವಿಲ್ಲದ ಬರಡು ಗೂಡಿಗೆ
ಯಾರದೋ ಶಾಪ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಬಿತ್ತುವ ನನ್ನ ಛಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಎಂದಿನಿಂದಲೋ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನ,ಅನುಸರಿಸಿ
ನನ್ನ ಅನುವಂಶೀಯ ಪುರಾತನ ಕೃಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಪದ್ದತಿ..
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ನೀರ ಒರತೆಯಲಿ ಕರಗಿರುವ ಘಟಕಗಳು
ಶೋಧನೆಗೆ ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ? ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಅಲ್ಲ
ಜಲಮಟ್ಟತಲುಪಲಿಲ್ಲ

ಬೇರು ಬಲಿಯದ, ಯಾವುದೋ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಇರಬಹುದು
ಮಾನವತೆ ಬೀಜ ಏಕೋ ಮೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ?..
ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು, ಸಸಿಯಾಗುವುದು ಕನಸಾಗಿರುವ
ಈ ಭಯಾನಕ, ಅಮಾನವೀಯತೆಯ ವಾಸ್ತವ.....ಯಾಕೆ. ?
ಭಾವಗಳ ಅಭಾವದಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರಬಹುದೇ?
ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು, ಕೇವಲ ಎದೆಯೂಟ ಬಡಿಸುವ ರೈತ

Tuesday, May 12, 2015

With due apology from the poets….
Can you buy the benevolence from the bard?
A symbol of indifferent, uncared lock of hair
With a barbed and bristle haired grey beard, 
Like the reed on the banks of a river jade
Haunted by a folk of maids rooted like a weed
Never tilled and sowed the seed for the greed
A skilful player of words, ‘My lord’
Letters are knit in a riddle of kaleidoscopic web
The delicate balanced line in a rarest of beads,
Arrest your of emotions in this great asylum
And joined to link the soul with the wire of the meter rhyme
Connected with the unbroken string of song
Continues to pile up the stanzas in the music rung
That reverberates eternally uninterrupted but never heard!
In the air, the waves that never cares,
Drift ceaselessly into the oblivion
Symphonic balled sung in the countryside
Never a discarded note from the urban mind
Yes... it is an overcrowded, Unmanageable concert,
A confused chorus,
A challenge and a nightmare
In a sense, no one really to share
Blink and stare without any care
Lost in the psychedelic sound, was never an acoustic breed
Crushed by the mad mob,
Crawling like a crab to take any easy grab
Bone and skin ripped, floored and robbed….
It is a well-planned and an opportunistic intellectual race
Without tinge of love,
Deprived of a graceful human embrace
Absurd, self-pity, selfish soliloquy of ego
Constantly chiselled and carved to a fine sculptor
Often bundled in deceptive words,
Confusing lines constantly ever heard
An expression of exemplary boldness are scripted timidly in incognito
To be misunderstood intentionally in modern monologue
For, Vocabulary is not costly for a cunning lover
A die hard rebel projected as a successor of an immortal poetaster
The world is too small to be loathed and adored!
“Best among the worst” who cares?
If, even you are a mediocre laureate, yet, hyped and well sold!
Dear.... Sell the skill, the hour has come…go for the kill Proclaim boldly… you are the best
Or else..!
Hang a board that you are sold….
And be a paradigm of “too much in demand
“and ‘cut above the rest’….
ಅತೃಪ್ತರು...
ಮಳೆ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ
ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ..
ಎಂದಾದಾರೂ..
ಅಂತ ಹೇಳುವುದು,ನಗೆಪಾಟಲು,
ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮೋಜುಬಾಕ
ಪ್ರಚೋದಕ, ಹಗಲುಗನಸಿಗನಿಗೆ ಹದವಾದ ಪಾಕ
ಕಲ್ಪನೆಯ,ಕನಸುಗಳ ಉದ್ವೇಗಿ ಕನಸುಗಾರ ಕವಿ
ನಗರದ ಝಗಮಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನದಾತ
ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಕುಗ್ಗಿದ ಜನಗಳ ಆವಾಸಕ್ಕೆ
ಮಳೆಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ವರ್ಷ....
ತರಬಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮಂತೆವರಿಗೆ ಹರುಷ
ಜಡ್ಡುಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟಭದ್ರತೆಗೆ ತಾಗದ ನಿಸ್ಪರ್ಷ
ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಧನ
ರಾಡಿಯಾಗುವ ಬದುಕಿನ ಆಕ್ರಂದನ
ನಿಶ್ಯಭ್ದ ಕಲ್ಲು, ಗಾಜುಗಳ ಸೌದದಲ್ಲಿ
ಹಂಸ ಧ್ವನಿಗೆ ಆಲಾಪನೆ
ಆದರೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ನಿಜಮುಕ್ತ
ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲಿ ಅತಂತ್ರವಾದ ಅಗಣಿತ
ನಿಶ್ಚಲ ಅಸಹಾಯನಿಗೆ ಅನೀರೀಕ್ಷಿತ ಶಾಪ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧೋರಣೆ,
ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಿಯಮಪಾಲಕ ನಿಷ್ಕರುಣಿ
ಬಯಲಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಿ ಮಳೆ,
ಹರಿಯಲಿ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹದವಾಗಿ,
ಹಾರೈಕೆ, ಪೂರಯ್ಕೆ ಸಮವಾಗಲೆಂಬ
ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ...ಯಾರಿಗೆ? ಕೇವಲ ಬಯಕೆ
ಆದರೂ.... ಬಂಧುಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
ಮಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅರಿವಿದೆ ನಿಮಗಾಗುವ ಕಷ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪ್ಪಣೆಗೆ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ
ಕುರುಡು ಸಾಲು ಆಗದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರ
ಅವ್ಯಕ್ತ ಆನಂದದ ಹನಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಘನೀಕರಿಸಿದರೂ
ರಕ್ತ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಹರಿಯಬಿಡುವ ನಾಳಗಳ ಧಣಿ
ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆಗಳ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ತಡೆದು, ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೃದಯ
ನೀರಾಗಿ,ಮಾಯವಾಗುವ ಹನಿಗಳು.
ಆವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನೆನಪಾಗದ ಕನಸುಗಳಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ....
ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ....ಬದುಕು...
ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ....ಆಕಾಶಬಳ್ಳಿ
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದೆ
ಮಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ
ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ....ಎಂದಿಗೂ...

Saturday, May 9, 2015

ಎರೆಹುಳು.......
ಹೊರಳುತಿದೆ ಕೆರಳಿ,ಮನಸು.ತೆವಳಿ ಜಾರುತಿದೆ,
ಸಾಗುತಿದೆ ದೂರ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ, ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ
ಆಮೆ,ಎರೆ ಹುಳು ನಡುವೆ ಹಿಂದೇ ಉಳಿದು 
ಗೆಲ್ಲುವ ಓಟದ ಪೈಪೋಟಿ.
ನೆಲಕೆಳಗಣ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನ ಕಗ್ಗತ್ತಲು
ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಸಿದ್ದತೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ನೇತ್ರಹೀನ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನೋಟದ ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೊರೆಯುವ ಸುರಂಗ, ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಮಣ್ಣುಕಣಗಳ ಮಬ್ಬಲ್ಲೇ ನೂಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ
ಕೆದರಿ, ಬಿರುಗೂದಲು ಚಾಚಿ ಸಾಧಿಸಿ ಹಿಡಿತ
ಮೇಲೇರುವ ತವಕ, ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಒರೆತ
ಬೆಳಕ ಹಿಡಿಯಲು ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ, ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಖಚಿತ
ಸರಾಗ ಸಾಗುತಿದೆ.....ಭ್ರಮೆ.ನಿರಸನದಿಂದ ದೂರ.
ದೂರ,ಕತ್ತಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲಿ ಅಧಿಪತಿಯ ಗಸ್ತು,
ಎಲ್ಲವು ಶಾಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮುನ್ನ,
ಗುಡುಗಿಲ್ಲ, ಸಿಡಿಲಿಲ್ಲ,ಮೋಡವಿನ್ನು ಬಿರಿದಿಲ್ಲ.
ಭಯವಿಲ್ಲ, ಮಳೆಸುರಿದು,ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಉಸಿರುನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಮಹಸಿ ಇರುವತನಕ.
ಮಣ್ಣ ನುಂಗಿದ ಗತಕಾಲದ ಅನಾದಿ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ
ಪಿಸುಗುಡುವ ಸದಾ ಗೊಡ್ಡು ತತ್ವ
ಯಾರೋ ಕರುಣಿಸಿದ ಫತ್ವಾ.
ಅಂದೇರಿ ನಗರದ ರಂಧ್ರಮಯ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ,
ಮೌನ ಸಂಗೀತದಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಾಟ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ
ಓಲಗದ ಸಂಗೀತದಲಿ,ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯ ಘಮ,
ಬಲೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬಲೆ
ಉಂಗುರ ಕಾಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಸುರಂಗ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಪಥಸಂಚಲನ,
ಹಸಿಯಾದ ನೆಲ ಬಿರಿದು ಬಿರುಕು,
ನಸುಕೇ ಇಲ್ಲದ ಉಸುಕು ಬದುಕು,
ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಬಾಯಿ, ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕರಳು,
ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಮಿದುಳು, ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಬಾಳು,
ನೀನೆ ಹೇಳು, ನಾನೇ ಅವಳೂ, ಅವಳೂ ನಾನೇ,
ವಿಕಾಸದ ವಿಕಟನಗೆಯಲಿ ನಾನು ಸಮಲಿಂಗಿ,
ಹೌದು.. ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ನಗಬೇಡ ಕಮಂಗಿ
ಹಾದರದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪಾಪವೆಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ?
ಹೌದೋ ಮುಕ್ಕಾ.....ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ...
ಸತ್ಯಂ, ಶಿವಂ, ಸುಂದರಂ.......
Worlds Earth Day...
Should say something on Earth's Day...but what? there is inexplicable stuff to be shared with most of the people who don't even consider this as an issue.... are not at all bothered as they are relaxing under their god and religion...where thinking really does not exist.. they think we are special species and loved by God....and we have every right to exploit as God has given us sense of thinking and memory....so we are the most favoured species by god and all the resources are just meant for us....and sent for us by God.. we go up in the end...and unite with god again where once again a concept of pleasure seeking imagination of heaven..
An irony indeed... To reach this stage of the earth and for the formation of water and soil it has taken millions of years...almost about 6 billion years...and in just not even say thousand years...we have altered the entire mother earth in every aspect....today the air we breathe,the water we drink and the food we eat are no more a natural product...all artificial and man made..
Remember we are not THE only one but we are among all other organisms and even including the inorganic non-living matter..
The life and death are the natural recycling mechanism of the nature...there cant be living without non living.. there is constant cyclic movement of non-living to living and living to non living..and that is the balance.. but..
because of our all conquering but unchallenged brutal strength we are on destructive spree.. forests are erased... wild animals are butchered...for what...not for food..but for our hobbies..and art,culture...etc..
the nature has allowed us only that rights which are shared by all living species..food,water and shelter that too natural and needed for biological existence..... but.. can you even imagine but we are mindlessly destroying everything that used for our luxury...we boast our advancement in technology......but has any technology invented how to understand the mysterious links of our ecosystem, their interactions and interdependence and what effect they have on one another... and save the planet from dying..answer is a BIG NO..
.
So...my dear fellow humans.. understand we are too limited with our strength.. you cannot stop volcano from eruption, you cannot stop the earth quakes.. can you with any technology shift and permanently adjust the tectonic plates of the earth in one position.can you stop Tsunamis, floods, storms, tornadoes..you can only predict..but can you avoid it..?
So it is high time now... to save your earth.. may be we are too late in realising the reality of nature.. but... try to use less things and only such things which are really needed.
.
But... alas..what can we say...when people invades jewellery shops on Akshaya Trittheey day.. but let us hope for the best..
I should quote...from Nagesh Hegde..
ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ......
ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೂರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ...ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಇರುವವಗೆಗೂ......ರೂಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು... ಅಷ್ಟೇ... ಸಾವಯವ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಿರವಯ ಅಣುಗಳಾಗಿ..
"ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಜೂಟಾಟದ ಮುಂಜಾವು"
ಈ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅನು ರಮಾಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು..ಅನೇಕ ಇಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಪ್,ಬಿ ಯಲ್ಲಿನ ನವ ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ... ರಮಾಕಾಂತ್....ಯಾರು ಎಂದು.. ಈ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ.....ಸೂ.ರಮಾಕಾಂತ್ ರ ಮಗಳು... ಅನುರಾಧ....
ಸೂ.ರಮಾಕಾಂತ್ ಹಿರಿಯ ಪರ್ತಕರ್ತರು... ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ... ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಉದಯವಾಣಿ..., ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ 
ಆರಂಭವಾದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ
ಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ನಿಷ್ಟಾವಂತ, ಖಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲೋಹಿಯವಾದಿ....ಕೊನೆಯವರೆಗು...ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ... ತಮ್ಮ ಅದರ್ಶದಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿರೋದಿಯಾದ ಧರ್ಯ ಛಲಗಾರ...ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಅನೇಕರನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಅಶ್ರಯಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ... ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು...ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ... ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ... ಅವರೆಲ್ಲಾ.. ಅವರ ಆಂತ್ಯಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು.... ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಯವಾದವರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡದ್ದೂ ಅಪರೂಪ...ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ...
ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಗಳು ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಾಡಿದರು.. ಕೆಲವರು.. ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಿವಂಗತರಾದ, ಶ್ರಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್, ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್...ಮರೆಯಲಾರದ ಪಿ.ಕಳಿಂಗ್ ರಾವ್,...ಖ್ಯಾತ ಸಂಪಾದದಕರುಗಳಾದ, ಖಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ, ವೈ ಎನ್ ಕೆ.. ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿ"ಷ್ಟಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು.. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಕೆಲಸಮಾ
ಡಿದವರು... ರಮಾಕಾಂತ್.ಎಸ್.. ೧೯೬೮-೬೯ ರ ಸುಧಾ ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ...ಅವರ "ಸಹಜ’ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿತ್ತು..ನಂತರ...ಅವರು... ಅಸಹಜ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು... ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು..
ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ... ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಸಂಕಲನದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು..ಆದರೆ..ಅದರ ಒಂದು ಕಾಪಿಯೂ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ...
ಪತಿಕೋದ್ಯಮ ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆರಂಭಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಬಿಟ್ಟು...ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ.
ವನ್ನುಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.....ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದನಂತರ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು...೫೫-೫೬ ವರ್ಶ ವಿರಬಹುದು....ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ...
ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆ.... ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೦..... ಅದಿನ ಗ್ರಹಣ.... ರಾತ್ರಿ
ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ... ಅವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ....೧೯೭೨ ರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ...೨೦೦೦..... ಅವರ ನಿಧನನಂತರವೂ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ... ಹಾಗಂತಲೇ.... ಮೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ಮಗಳು ಅನು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬೈದು ಹೇಳಿದೆ.... "ಎಲ್ಲಾ....ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್...ನೀನು ಮೊದಲು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿ...ನಿನ್ಯಾಕೆ , ಮತ್ತೆ ಪಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.."
ಅನು...ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು...ಅವಳ ಮೊದಲಸಾಲನ್ನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ...
ಈ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು... ಆ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಖುಶಿ...... ಅವಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ...
ಬಹುಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ....ರಮಾಕಾಂತ್ ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ.... ಇಂದಿಗೂ... ದ್ಯಾವನೂರು ಅವರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ... ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ....ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... in a way he considered Ramakanth as his Guru... or an Idol...
ಹೀಗೊಂದು ಆಯಾಮ....
ಅತ್ಯತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಆದರೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ,
ಮೆದುಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ ಬಲ್ಲ ಆದರೆ ತ್ರಾಸವಾಗದ
ತಾಜಾ,ತಾಜ ಹಣ್ಣು....ತರಕಾರಿ,ತಿನಿಸು, ದಿನಸಿಯನ್ನು 
ಆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಮಹಾ ಸೂಕ್ಷಮತಿ ಓದುಗ.....
ಎಗ್ಗು ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಓಂಟಿ ಸಲಗ....
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಜಾತ್ರೆ
ತಟಸ್ಥ ಮಿದುಳು ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಶ್ಚಲ ಪಾತ್ರೆ
ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ....
ನಾಳೆಗಳ ಮುಖ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಲು....
ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನ ಬಯಲಾಟ
ಮೆಸೆಂಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಯವ್ವನ ಹಾರಾಟ
ನೋಡಬಹುದು ಮರೆಯಬಲ್ಲ ಮುಖಗಳನು..
ನಿಜ...ಇದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್.... ನ ಮುಖಪುಟ
ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಂತೆ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಲೈಕ್ ಗಳ ಕುಸಿತ ನೋಡಿ
ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ "ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು"
ಎಂದು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾರನೆಯದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ...
ಆಗಬಹುದೆಂದು ಈಗಲೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಲೇಖಕ....
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೀರಾ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಅದರೂ
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕಕೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
ಮುಖಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆದಕಿ,
ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ, ವಿಂಗಡಿಸಿ...ಎಲ್ಲವನ್ನು
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ, ಪದವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ
ಓದಿ, ಬಾರಿ,ಬಾರಿ ಓದಿ.....
ಲೈಕ್, ಎರಡು ಪದಗಳ ಉದ್ಗಾರಯೋಗ್ಯ,
ಮೆಚ್ಚುಗೆಪದಗಳ, ಮರೆಯದೆ.....
ಮೆಲಕುಹಾಕಬಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಹಿತ
ವಿಮರ್ಶೆಯೋಗ್ಯವೇ?
ಎಂಬ ಗೊಂದಲದ ದ್ವಂದದಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಹೊಡೆದವನಂತೆ,
ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ,
ನ್ಯೂಟನನಂತೆ ಬೋರೆಹಣ್ಣು ಬೀಳಲು
ಕಾದು ಕುಳಿತ ವಿಮರ್ಶಕ ವಿದೂಶಕ
The most insensitive and inhuman comment ever made by supposed to be... big hearted and very sensitive artists like Abhijeeth...a forgotten singer.. about the poor men...homeless poor souls sleeping on the roads of Mumbai..so in order to make the drunken driving of elites likes Bollywood super stars safe and free...what a unity... heartless, senseless..and most unduly over pampered heroes of Indian cinema...
All are feeling very sad about Salman's Judgement... but the most appalling thing is these celebrities neither have respect to the Judiciary nor they have any sense of kindness towards...the unfortunate dead and gone one on the roads.. who were crushed by a drunken man. the government has to take the responsibility of the poor...
what a great rebels and humanists these celebrities are!!!
..
And these celebrities are worshipped like gods... I don't know for what?? on the screen they bring everyone to justice but they in real life.. become the real unsocial and inhuman species who have and who don't want to have any connection with the poor...the sycophancy....has become the order of our society...
It is most unfortunate and unacceptable... be it Jayalalitha or Salman... the guilty should not be spared...the Indian constitution law should be applied to all irrespective of their social status..
And it is more shocking most of the Bollywood have sympathy for their collogue but only apathy for the poor...Remember these are the same people who once used to help with their programmes of entertainment for the social cause... but they are now busy in Dubai, and America or London..or Singapore...for their own income.....

Blog Archive