Wednesday, April 26, 2017

ಮಹಾ ಸಮರ 

ವಿಷ್ವದ ಇಂದಿನ ಕೋಲಾಹಲದ ಪ್ರಕ್ಷುಭ್ದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಯುಧ್ದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದನೆಯದು- ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಎಲ್ಲಾಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ.
ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮದಿಂದ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗೋಚರ ಯುದ್ಧ......ಇದು ಜೀವಜಾಲದ ಇರುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯೂಹದ ಸಮತೋಲನದ ಯುದ್ಧ ೮ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ, ತನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೈವಿಕನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇರುವಿಕೆಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ.....ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು......ಅನುಪಯೋಗ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳು ಎಂದು ನಾಮಕರಣಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಎರಡನೆಯದು- ಜೀವಜಾಲದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಮರ
ದುರಾಸೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭೇದವನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಅತಿಕ್ರೂರ ಜೀವಿ ಮಾನವ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಈಚೆಗೆ ಆರಂಬಿಸಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವಿನಾಷದ ಅಂತಿಮ ಸಮರ...
ಈ ಯುಧ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಅನೂಹ್ಯ.....

Unity in Diversity....

The secret of Beauty of the existence as a whole in this nature is based on diversity…..
No doubt…but that diversity includes all the existing ecological factors. BUT it never depends on one and only or one particular species.
But…I am perplexed when I hear the very commonly used slogan “Unity in diversity” by many political leaders and other scholars too….But…I am surprised….It is not so…..The Beauty of our life is diversity…..not unity……!!!! The moment you pronounce the word UNITY……it is restricted on various boundaries of selfishness and egocentric ideas….like God, Patriotism etc…It is indeed a very narrow word…Unite, Unity, Union……!!!
Unity for what, how, on what basis?
Is anybody in the present world is ready to accept or compromise on their superiority of belonging…..The answers are frighteningly negative…..
Unity for humanity and only for Mankind!!…
At least, Have been able to achieve that environment of total harmony among humans for the past 8000 years of our cultural evolution? NO…We are deeply divided on geographical borders, Nations, language, religions, colour, culture, races, religions, castes and all other social regional domination…..even on our food habits we become inhuman…then where is the question of Unity? It cannot be bundled or tied up tightly on the basis of some stupid social ideology of some people of sometime which is not worth for the present world which is on the verge of a great catastrophe.
The prevailing chaotic world order reveals a very ugly and horrible story….story of fragmentation In the name of protectionism… which is given many adjective for our own justification…..
The whole world order is intoxicated with the doctrine of sealing their own superiority.....

Monday, April 24, 2017

The Teacher.

A stipendiary student learning in the same class for many years....and unlikely to end his stay in his familiar space....he is fearless, as there is no examination to pass...No certificates of merit by anyone but he is judged in each and every hour by his own inquisitor’s eager minds very harshly and impartially and impatiently. The certificates are imprinted in the conjunctive or cornea of the eyes of the innocent learning eyes sitting and looking at him attentively without blinking. He delivers the words and enacts the act what he got imprinted in his ever opened library.
The shelves, the large reading table, the chairs with a silent and a constant dialogue between the occupants of the shelves and the chairs of the library are being echoed in his ears and spiral waves are caused to stir and settle with appropriate answers. He talks, he listens and he assimilates the letters in the book or brain or by heart. But when interrogated no exclamation of ignorance is ever tolerated. No one is the master he is the master of the youthful mind and souls...
He cannot seek more than what is required for the bare needs for existence. “Simple living and high thinking” the slogan he lives with minimum greed unlike other urban weeds who without deeds but sows the seeds and reaps the yield. A bank of treasured knowledge that can never afford to announce bankruptcy...He is alone but the whole world watches him. Though alone but watched by millions.
Decades of seasons, he has lived through, but remained an outsider. He is not expected to get himself stagnated in any one situation of any kind. He is just unlike others...a myth...a secret box never gives his priorities in either social or political or personal context.

He is a rightist, he is a leftist....and sometime called a centrist...To his unique and most diversified followers with extreme polar differences, he is an atheist to some and a great believer of God to others, for some he is simple, to some he is an enigma...he is liberal, he is conservative...but what exactly he is....Yes.... at one point everyone share the same opinion that he does not offend anyone even by chance........ A bundles of extreme opposites...sometime looks coward sometime spineless....but never condemned by his innumerable admirers. Instead, his very soft attitude as an exponent of peace and nature of accommodation is praised and prayed. Yet nobody knows...what he is and what he stands for and for whom...!!.He is free from all isms. His conviction and his faith his religion are ever hidden and guarded in a general rule of acceptance. Identity is a mystery.....He is water in his presence, spreads and diffuses in any boundary without a thin nictitating membrane like frog. He is as strong and solid as steel and he is as soft as fresh water muscle......He is as liberal as radiation and he is as porous as sponge to absorb readily.
He seldom expresses his opinions and guard them with a ferocious secrecy as his revelation may shake and may push his ex-friends or students to the hilt of frustration....So...he keeps his guard for himself till his death, consoling the children with their own conviction according to their satisfaction of his friend is on his side.....but never forgets to underline the fact no conservative or liberal ideology would allow anybody to dominate and suppress and exploit the humanity....
Yes...He says the world can exist with a wonderful harmony with great diversity of thoughts and beliefs in every possible angle...when the most adoptive creature.....THE HUMAN has adapted so wonderfully to the peaks, the deserts, the grass lands, caves, river banks, the polar Eco-system which are too hazardous and challenging environmental extremes.....He is a successful species who can live anywhere he chooses to and alter that natural ecosystem according to his needs with his innovations and technologies...
But well, well yes…he the teacher may be right in his reception, perception and expression…..
BUT….Who cares…? For the once expressed thought of a teacher long ago and his ideas are no more feasible and hence are irrelevant. It is the time of not just survival but to get and indulge in enjoying the all man made illusory comforts in a freeway and most importantly the social status and money power which are in my view is an irresponsible and the most selfish act of present advanced and civilized humans….
So, they say victoriously, for those idealists...."grapes are sour"
ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಧಾರನೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ,ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಸುತ್ತಲ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೇ ನಾಪತ್ತೆ, ಖಳನಾಯಕನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಯಲಾಟದಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ನಗಿಸಲಾರದ ವಿದೂಷಕ
ಕಥೆರಹಿತ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ

Monday, April 10, 2017

Globalization

The idea of globalization had given a hope of erasing the boundaries of the nations and thus had given a great hope of binding all the humans in one knot of universal brotherhood. But, now the dreams have been shattered into a horrible night mare. The noble concept is rapidly modifying into a terrible fragmentation and disintegration in the name of protectionism of not only among the nations but even within their own countries and within their own states. Reasons for which are not at all acceptable as they are neither socially justifiable nor environmentally feasible.
And forget about continental unions (European Union). Who is right? Or who is wrong? Question does not arise as nobody has the answer. But, writing is clearly on the wall. there is and will be a turmoil and a total chaotic atmosphere. No nations can claim that they are an exception to these prevailing planetary unforeseen conditions.
It is unfortunate. Day to day happenings around us are too random to be predicted. Still hope for the best and be prepared for the worst…..

Wednesday, April 5, 2017

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾವು.... ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಂದ ವಿಚಿತ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಇರುವು, ಅಸ್ತಿತ್ವ,ಬದುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಛ್ಚೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕು ಸೋಜಿಗ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕಗಳ ತೆವಲಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಖದ ಆಕರ್ಷಣೆಇಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯದೇ, ಎಂದು ನಂಬುವ ಈ ಭಕ್ತರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲೌಕಿಕರು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ.

ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಾವು, ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಗೀದಿವಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ; ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ  ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕನಿಕರ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎಳೆಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠದಿಂದಲೋ ಏನೋ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಢ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಾವಾಗಿ.

ಒಳ್ಳೇ ಬುದ್ದಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಮನ್ನಣೆ, ಅಂತಸ್ತು, ಸಂತಾನ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ,  ಕುಡುಕನಲ್ಲದ, ಒಳ್ಳೆಯ, ತನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುವ  ಶ್ರೀಮಂತ  ಗಂಡ, ಕಾರ್, ಬೈಕು, ಮನೆ, ಎಲ್ಲಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಆತನೆ ಪಾರುಮಾಡಬೇಕು. ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ದೇವರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಓ.ಕೆ...ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿ, ಆದರೆ,

ಸಾವನ್ನು ಯಾರು ಸಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕಷ್ಟ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಹತಾಶರಾದಾಗ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾಹಯಕತೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿನ ಬೇಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ...No problem and god is conveniently forgotten.

ನನಗೆ ನಗುಬರುವ ಮಾನವನ ಬೇಡಿಕೆಯಂದರೆ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋದು. "ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾವು ಬರ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ." ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ,ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬೇಕು, ಎನ್ನುವ ಬಾಲಿಶ ಕಲ್ಪನೆ..

ಈ ಬಗೆಯ ಸಾವು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಂಡು ಮೆರೆದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ದೇಹದ, ಅಂಗಾಂಗಳ, ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಅರಿವಾಗಬಾರದೇ? ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಕ್ರಿಯಾಹೀನವಾದಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರೀಯೇ ಬೇಕು. ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೂ ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಭಯದ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಹಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಪುಣ್ಯವಂತ ಸಾವಿನ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ" ಅಂತಾ ಜನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ,  ಕಂತೆಗಳ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನದಟ್ಟಾಗಲೇ ಬೇಕು. 

ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿಗೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಂದವಿಲ್ಲ. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿನ ವರವನ್ನು ಆ ವಿಧಾತ ತನ್ನ ಯಾವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊಡಲಾರ.ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಲಯ ವಿರಲೇ ಬೇಕು. ವಿಭಜನೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಘಟನೆ (ಸಂಸ್ಲೇಷಣೆ-ಹುಟ್ಟು----ಸಾವು-ವಿಘಟನೆ). ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲಾ, ಜೀವಸಂಕುಲ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತ್ಮಕ ತಂತ್ರ. ಮುಗಿಯದೇ, ಸದಾ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಮಹಾಚಕ್ರೀಯ ಚಲನೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದ್ಯಾತ್ಮ.

ಆದ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಭಂದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವ ನಾಸ್ತಿಕ ನಾನು.

Running race......
(An old Poem...three years old..)
For a couple of days away from the face book,
I was forced to be out of action for my own justification, 
With my psychic preoccupation.
Right now, at this moment with face to face
In front the face book, ever opened
with a pertinent question to everyone
I admit without any hesitation,
Yes….Indeed, Out there in the open
A spirited, fatally ferocious race is on,
You are lost in the pages of the heart book,
Without a single page Turned and read
Repeatedly again and again the target missed
The race is too fast and overcrowded,
The participants beyond calculation.
In no time I stand alone, left far behind,
And already out of competition
Rest are diminishing figures in open stadium.
The runners are too muscular
With exceptional mental coordination
The colours they wear for the track is,
Out of a rare cranial imagination
In the fading colours of dust of the waves
No one looks back, motion unstopped,
The great crowd thundering on, in its gallop
The deafening sound unclear in its coded beep
Same track but different lanes,
The distance measured to a perfect length.
No doubt, it is a long and lengthy race,
But alas..!
One has run on a modern but synthetic grass turf
It is too absorbent to suck the life too fast.
The tricky track is the trick of the race,
The frulorn starting line is a hot vacuum
A single, wavered step declares you foul
The athlete is out of race unceremoniously
The sports lovers strange blinding glares,
The confused onlookers chanting and shouting
Are always unknown to jeer you or cheer you
Slow step or a fast pace,
Withered or weathered, you cannot stop,
The race has to be run to the finishing line
Win or lose…
After all it is The Real Race,
Run the race and present your case…..
static state is debarred at the very base
After all the records are made to be broken........
So....Run.......

Friday, March 31, 2017

ಅರಿವು 

ಎಂದಿನಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಎಂದುಯೋಚಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ತೆರೆದು...ಕಿಟಕಿಯಹೊರಗೆ ನೋಡಿದೆ...ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲಾಯಿತು.... ಬಿಸಿಲುರಾಚುತ್ತಿದೆ..ಬಿಸಿಲಧಗೆ ಒಳಗೆ ವಿಸರಿಸುತ್ತಿದೆ..ಹೌದು..ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲು ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.... ನನಗಂತೂ....ನೆನಪಿಲ್ಲ ಈ ೪೫ ವರ್ಶಗಳ ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ...
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ....ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನಗೂ ಸಹಾ...
ಆದರೆ.... ಇದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ......
ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಧನೆ,ಸಮಾನತೆ, ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯ....ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಗಳು ಮಾನವ ಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯ, ಸಮರ್ಥನೆಗೆ??
ಇತಿಹಾಸ....ಅಮಾನವೀಯ.....!!. ಬರ್ಬರತೆಯ ನಮ್ಮನಾಗರೀಕತೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸ ಆರಂಭಗೊಂಡದಿನದಿಂದ...ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಇರುವು ಸದಾ ರಕ್ತಸಿತವಾಗಿದೆ....ಕ್ರೌರ್ಯದ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ....ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಇಂದಿಗೂ...ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳು, ನೂರಾರು ಸಹಧರ್ಮಗಳು ಚಿಗುರಿಹೆಮ್ಮರವಾದರೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು, ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ...ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಬಹುದು...ಮಾನವ ಇನ್ನೂ ನಾಗರೀಕನಾಗಿಲ್ಲ.... ಆಗುವುದಿಲ್ಲ....ಕಾರಣ...ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ....ಆಳುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ.... ಎಲ್ಲರದೂ....ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ...ಕದಡಿದನೀರಿನಂತೆ....ಮಾನವಕುರಿತ, ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ,ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪರ, ವಿರೋಧವೇ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.....

ಇಂದಿಗೂ ಸಹಾ, ಮಾನವಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಕಲಾವಿಧರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶಾಂತಿದೂತರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಯಾರೂ ಸಹಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೆಟ್ಟಹುಳು ಮಾನವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ....ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ..... ಇನ್ನೂ ಸಹಾ....ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ, ಅರ್ಥಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂವೇದನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ... ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ......ಪಾಪ...ಹೊಳೆದಿಲ್ಲ... ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮದೇ, ನಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಧೋರಣೆ..ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿ..ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ..ಇದರಲ್ಲೇ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.....
ಮಾನವಕೇಂದ್ರಿತ ಧೋರಣೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾಕಿನ್ನು....ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದಿದೆ....ಭೂತಾಪ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಜಲಮೂಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಹಸಿರುಬೋಳಾಗುತ್ತಿದೆ....... ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರ ಬಗೆದು,ಬಗೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸಹಸ್ರಾರು ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ....ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಪಾರ ಆರಾಮದಾಯಕ, ಸುಖಮಯ, ಸೋಮಾರಿ ಬದುಕು....ದುರಾಸೆಯ ಪರಕಾಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಾಕು...ಅವುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು?
ವಾವ್.....
ಏನು ಅದ್ಭುತ ಮಾನವನ ಸಾಧನೆ! ಅನೂಹ್ಯ....ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯ, ಅಳವಡಿಕೆ.ಹೊಸ ಭೋಗ ವಸ್ತುವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ....ಅವಿಶ್ಕಾರ.ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ..ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ..ಈ ಮಾನವನ ಅವಿಶ್ಕಾರಕಗಳು ಉಪಯೋಗ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ...ಯೋಚಿಸಿದರೂ....ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ..ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ.....ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ.....

ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಗೊಂದಲಮಯ, ಕೋಲಾಹಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.....ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ನಿಮಗೆ ವಿನಾಶದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ.....ಆದರೂ ನೀವು ಕುರುಡರು, ಅಥವಾ ಕುರುಡರಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮಹಾನ್ ನಟರು....ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿವುದಿಲ್ಲ...ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದ..ಕೋತಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆಒರೆಸಿದಹಾಗೆ..ಬೇರೆಯವ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಲಾಡ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳು...ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ..ಕಂಡರೂ... ಸಹಾ....
ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ನಮಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾ.....ಆದರೆ ತಪ್ಪುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿ ಬಹುದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ....ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ....ಹಾಗಾಗಿ..ನೋಡೋಣ....ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ನಡೆಯಲಿ....
ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು.....ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕು. ತನಗೆ ಅನುಪಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಡೆಯಬೇಕು.....ಎಲ್ಲಾ ಗೋಚರ, ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ....ಅದರ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು....ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೊಲಗಲಿ ಇನ್ನಾದರೂ...
ಇನ್ನಾದರೂ ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತರೆ, ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸರಳತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೈಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಬಿಸಿದರೆ....ಉಳಿಯಬಹುದೇನೋ ಚೂರಾದರೂ...ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ.....

Friday, March 24, 2017


25/3/17

The taxonomy of democracy........ I see a new branch germinating from the same broken and rotten twig.....Majoritarian democracy.....!!!! Have you ever heard....the other one ?


24/3/17
ಅಥಿತಿ.
ಯಾವಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೂ, ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸದ, ನಿಷ್ಟುರ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ, ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಅಥಿತಿ, ಪರಿಸರ ನಿಯಮಪಾಲಕ, ಆಹ್ವಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಮಂತ್ರಣದ ಹಂಗಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿನೀಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ......ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ.

The Guest...
The most unwanted and the uninvited and shameless, dutiful guest visits at its own will everyone without fail as a great executioner of nature with its due order.....23/3/17
ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅತಿತೆಳುವಾದ ಪಾರೆಗಮ್ಯ ಪೊರೆಇದೆ......
ಅಹಂ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವಿಸರಣ, ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅವಮಾನದ ಅಭಿಸರಣ....

22/3/17.
Some emotions and sentiments are so intense that it is impossible to bring out our mental state of on going churning of that particular moment of a particular incident through any of your receptors....where? in your heart? or in your brain....and how..?..... Do you miss a beat in the heart? or is there a short circuit in the synapse....in which hemisphere of the cerebrum...? who has to answer....none!...... but yourself...Just go through.....

Wednesday, March 15, 2017ಬದುಕುಎಂದರೆ....... 16-3-2017.


ಕೇವಲ,ಮಾನವ, ಮನುಕುಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ.... ಆತನ ಏಳಿಗೆ, ಆತನ ಇರುವಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಸಮಾನತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಹೋರಾಟ, ದೇವರು, ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಯುದ್ಧ....ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಾವಿರಾಗು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ.......
ಇಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ, ಈ ಮಾನವ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕಾದರೂ, ಅವನಂತೇ ಇರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬದುಕಿನ ಫಲ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಡತನ, ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೀರಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡತನ, ನೋವು, ನರಳುವಿಕೆ, ರೋಗ ಉಲ್ಭಣಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿ ತೀರಾ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರದ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನದಿಂದ.......
ಮುಂದಾಲೋಚನೆಇಲ್ಲದ ದುರಾಲೋಚನೆ..ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಈ ಅಸಹನೀಯ ಕುರೂಪ ಪರಿಸರ...ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನ್ವಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಲಾರದು...ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ವಿಲ್ಲ...
ಸಾಕಿನ್ನು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮನುಕುಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಸಮಾಜ......ಬಂದಿದೆ ಸಮಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಕಲ ಜೀವಸಂಕುಲಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು....ಕೇವಲ ಮಾನವ ಕುಲದ ಮನೋಧರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆ ಇಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಾಲ ಇದು....
ಪರಿಸರದ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಹಕ್ಕುದಾರರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ....ಅರ್ಥವಾದರೂ....ಅರಿವಾಗದವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ನೋಡೋಣ....ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಉಡಾಫೆಯ ಸ್ವಭಾವ.......
ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ತಟಸ್ಥ, ನಿರ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಮಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಬರದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ.
Nature is mightier,wiser and naturally impartial than the human culture.....
                                               %%%%%%%%%%%%%%%%%%

ಹೊಸ ಗೋರಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ತಾಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಯಭ್ದ ಜಾರುವ ಕಣ್ಣೀರ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಡಿಲಿದ್ದ ಮಗು ಕಿಲ,ಕಿಲ ನಗುತ್ತಿತ್ತು.
15-3-2017.
                                               *******************************************
                                                           13-3-2017.
But...India needs a total, radical and unique change in the political approach and for which the very mind set of the Indians should be transformed...neither pseudo spiritual or superstitious or selfish-religious or even confused pseudo secular rotten mentality in the name of democracy under a slogan of freedom of speech....are going to build this most diversified and ferociously independent mentality of our citizens and unfortunately the root of all this show is their selfishness.......But unfortunately nobody is open minded...all are preoccupied with their set of ideas...no national bondage or unity on any issue including sensitive issue of national security importance.....

Unity in diversity is only a beautiful slogan..and, just it ends there loosing its versatility...in our society which is too deeply divided
Everyone's goal is overnight success of all kind....name, fame,glittering glory, luxury and money ..and short cuts are invented overnight too..and terrible compromises are made..to achieve their goals..sad state..of things..
Idealists have been endangered species...intellectuals are living fossils..
Even some exists...they think and behave nothing is right except themselves in the universe and their beliefs are the noblest one and unquestionable... alien planetary kind of species....
everyone is unnatural and wrong according to them...nobody is willing to accommodate the philosophy of "all inclusive..".and they think they are extra terrestrial and above all mortals of this planet..one should be humble and gracious in view of the broader outlook of the welfare of the society..... Super ego has no place in a multi faceted and dimensional society....
What we need is a simple feeling of oneness..with a dream of and for everyone where all your neighbours and fellow beings are equipped with basic living needs to live socially an honourable life...
We may not be able to create a perfect dreamy environment where happy life is a never satisfied nature species's society...but at least not an ugly one and polar contrast lives our countrymen....
All other aspects of pride and prejudices have no place in really a human and civilised existence...at least for me.....
                                                     ********************************************


March-10th.......2017.

ಅನಿಸುತ್ತದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ,
ನಾನೂ ಹೋಗ ಬೇಕು ಆಕಾಲಕ್ಕೆ, 
ಆ ನಿರ್ಜನ ಜಗತ್ತಿಗೆ! 
ಮಹಾಉರಗಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ, 
ದಟ್ಟಹಸಿರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕೆ

ವಾಯುರಹಿತ ಈ ಪರಿಸರದಿಂದ
ನಾನೇ ಇಲ್ಲದ ಆ ನಿಶ್ಯಭ್ದಕ್ಕೆ
ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ತೇಲಬೇಕಿದೆ
ಹಗುರವಾಗಿ ಆ ಸಹಜ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ....... 


Wednesday, March 8, 2017ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ ಜೋರಾಗಿ...
ಗಂಡಸರೆ....ಹುಷಾರ್.....
you can claim no more to be an integral part of the nature......The human generation will continue to survive even with the extinction of naturally born and asexually reproduced MEN....

ಇಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.....ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ನೀವು ಬೇಕಿಲ್ಲ....!!!

೯೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬೀಜಜ ಅಥವ ನಿರ್ಲಿಂಗಪ್ರಜನನವನ್ನು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗಂಡಸರು ಬೇಡಿಕೆಇಲ್ಲದೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ....

ಈ ನಿರ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಜನನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗು ಮುಂದೆ ಆಂಡ ಅಥವ ತತ್ತಿಯನ್ನು ಫಲಿತ ಗೊಳಿಸುವ ಲಿಂಗಾಣು ಅಥವಾ ಪುರುಷಾಣುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ...ಯಾರದೇ ಗಂಡು ಅಥವ ಹೆಣ್ಣು ದೇಹದ ( ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಳ್ಳೆಯಮೈಕಟ್ಟಿನ ಸುರಸುಂದರಿ ಅಥವ ಸುಂದರರು ಇತ್ಯಾದಿ..... ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು...) ಯಾವುದೇ ಅಂಗದ ಕೋಶವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಆಂಡಕದ (ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣು) ಜೋತೆ ಸಂಯೋಗಿಸಿ.....ಹೊಸಜೀವಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು...

ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭೌತಿಕವಾಗಿ....ಹೊಸಜೀವಿಯ ಜನನಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವೇ ಆಗಬೇಕು ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊರಲು...ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚಟದ ಅಥವಾ ದಾಹವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು....ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ತದ್ರೂಪ ಮಗು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ....ಅಂಥವರ ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ....ಆದ್ದರಿಂದ....ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ....ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ....ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಾದರೆ ಮಗು ನಿಮ್ಮಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬಹುದು....ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪಡೆದು ಪೋಷಿಸಬಹುದು....ಸೇವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ....ತಾಯಿಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮಮಕಾರ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು...ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ!!!!

ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ...ನಮ್ಮ ಈ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳ ಫಲವನ್ನು....

ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೇ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅನಾಥಮಗು ತನ್ನ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.......ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ,ತಂದೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಭಂದಗಳ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಂತ್ರಮಾನವನಂತೆ ಬೆಳೆದು ಸಾಯಬಹುದು..... ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ಬಲ್ಲ ಏರು,ಪೇರು, ಗೊಂದಲ ಅನೂಹ್ಯ.... ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಯವೂ ಸಾಲದು.....

ಸೋ..ಈಗಲಾದರೂ ತಿಳಿಯಿರಿ....
ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು....ತಾಯಿಇಲ್ಲದೇ ಜೀವಿಯ ಉಗಮವಿಲ್ಲ....
ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾನವ ಸಂತಾನ ಮುಂದುವರಿಯ ಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಡಸರೆ

ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ....ತಾಯಿ....ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು,ಸೊಸೆ,ಅತ್ತೆ,ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ......... ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿ....

Monday, March 6, 2017

Is it my ageing or indifferent fading body to my voluntary and involuntary cranial commands has made me sceptical about the present chaotic situations of violent and volatile hatred environment in the world in general and our country in particular...? the carelessness of the youthful optimistic romanticism of self-entered indulgence is .....depressing....
Throwing the countless wild lives to the verge of extinction and talk about and celebrate only on one day....the world wild life day...!! what a paradox and selfish egocentric hypocrisy of human...forget their existence for other 364 days...then make them extinct and announce its preservation and conservation schemes.......Really Sad.....


ಉಸಿರ ಬಿನ್ನಹ ಹಸಿರು
ಬಿತ್ತಿದಾಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಬೀಜ 
 ಮೊಳೆತು, 
ಕವಲಾಗಿ ಟಿಸಿಲುಗಳ ಹಸಿರ ಛಾವಣಿ
ಚಪ್ಪರ ವಾದೀತೇ?
ಅದಕೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ತಾಯಿ ಆಶ್ರಯ ಭೂಗರ್ಭ 
ಅಸಂಖ್ಯ ಶಾಖೆಗಳ ಕರುಳಬಳ್ಳಿ, ಬೇರುಹೊತ್ತಿರುವ 
ಮಮತೆಯ ಮಮಕಾರದ ಮಣ್ಣಹಾಸು 
ಭೂತಾಯಿ ಮಣ್ಣ ಗರ್ಭ ಸಾರ ಅಭಿಸರಣ, 
ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಧಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕವಲು
ಲವಣ ಜಲ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಚೋದಕ
ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿದ ಭ್ರೂಣದ ಬಸಿರು ಹೆರಿಗೆಯ ತನಕ
ಭೂತಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಮನವರಿಕೆ? 
 ದೀಕ್ಷೆಯ ತ್ಯಾಗದ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ

ಸಮಯವಾಯಿತು ಹೊರಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರು
ಹೊರಗೆ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ, 
ತೆರೆದುಕೊ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ
ಋಣತೀರಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾಗಲು
ನೆರಳಾಗಲು ಹರಡು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ, 
ಛಾವಣಿಯಾಗು ಎಲ್ಲ ಸುಡು ಬೆಳಕಿಗೆ
ಅಸಾಹಾಯಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಜ್ಞಾನಿ 
ನಿನ್ನ ಭಾಜಕರು,ಅಮಾಯಕರು
ಪರೋಪಜೀವಿ ಭಸ್ಮಾಸುರರ ಬದುಕಿಗೂ 
ಬೇಕು ನೀನು, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 
ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ನೀನೇ ಕವಳ.
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇರುವು
ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಅಡಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಲ್ಲ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ!
ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ,ಅವರೇ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಲ 
ಆದರೂ, ಭೂ ಪಾಲಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ
ಬಿರಿದು, ಒಡೆದು, ವಿಭಜಿಸಿ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ, 
ಹರಡುತ್ತೀಯಾ ವಾಮನನಂತೆ
ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೀಯಾ ನೆಲ, ಜಲ, ಆಕಾಶ
ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದರೂ ಹಸಿರಾಗಿ 
ತಿದಿ ಒತ್ತುತ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲರ ಉಸಿರಚೀಲಕೆ
ನಿನ್ನ ಆಥಿತ್ಯದಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥಿತಿ
ವನರಾಶಿ ಕುಲವೇ, ಸೊರಗಿದ ಭೂರಮೆಯೆ
ಮರಳಿಬಾ ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂದಿನಂತೆ
ನಿನ್ನ ಕುಲಭಾಂದವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ

Sunday, February 26, 2017

Collection of four posts...2+2 k and E....


ಭಗ್ನವಾಗಿವೆ ಮಾದಕತೆಯ ಕನಸುಗಳು,ವಾಸ್ತವದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಉನ್ಮಾದಲ್ಲಿನ ಈ ಬೆಳಗು ..A person who is not burdened with any egos or preoccupied head and heart of any so called human civilisation values,religions,gods,castes or creeds, colour etc......is indeed a simple, natural being....but.... very rare and called an Atheist...Democracy and secularism is in nature in front of you...But...your definition is different and miserable and borrowed western ideas...and we are all blinded by the instinct of hierarchy ...
We neither want to die nor suffer at any stage of our life.....every one craves and dreams of that life of immortality and pleasure......but that world does not exist...The immortal and uninterrupted illusion of happiness for a long time becomes a mechanical burden of desperation, frustration and sorrow if there are no biological challenges...
Hence, intellectual or spiritual pursuit becomes absolutely unavoidable in ones life....at one time or the other.....This statement does not and should not apply for people who are hungry and deprived of basic needs,,,So, in order to make everyone sustainable of their life. Everyone should be contented and joyous so that they can over come the hatred and sense of dissatisfaction, anger about the fellow beings......
The others who are over fed and suffer from barbaric wealth of obesity...should adopt to simple life...in anyway or according to any ideology or philosophy.....limiting your needs is the only way out of the existing precarious situation....
Love and compassion cannot be created with too extremes of.....a glittering world of luxury and the other one deprived of every thing including their human dignity....Even the privileged can never be happy with poverty and hunger lurking around them....ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ......ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳಾಗದೆ, ಧ್ವನಿ ನಿಶ್ಯಭ್ದವಾಗಿ...ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲುತ್ತವೆ......


Thursday, February 23, 2017


ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಜ ಭವಿಷ್ಯ...
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ....ಹಾಗೂ....ಈ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ತಂತ್ರ..... 
ಆದರೆ
ಮಾನವನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ, ಪ್ರಗತಿಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪುಡುವ ಅವಿಶ್ಕಾರಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಹಜ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕಾರಿ...ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ,ಪ್ರಪಂಚದ ಇರುವನ್ನೇ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.......(ದುರಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ಅಥವ ಅಜೈವಿಕ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಸಮಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು.) 
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ....ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಜ ಪರಿಣಾಮ ನಾಳೆ ಏನಾಗಲಿದೆಯೆಂದು....ಆದರೂ ಈ ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ, ವೈಭವದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು....ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಮಾನವೀಯ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯ ದುಶ್ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.....
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಬಲ್ಲ, ಹೊಸ,ಹೊಸ ಮಾನವ ಸುಖಾಧಾರಿತ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಳಿವಿಲ್ಲ..... ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಇಲ್ಲ....ಹೊಸವಸ್ತುವಿನ ಅವಿಶ್ಕಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರಮುಖ್ಯ.. ಇತರ ಪರಿಣಾಮ??? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ....
ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ದೂರಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.....ಆದರೂ.... ಬಡಕಲಾದ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಉಳಿಸಲು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ.... ಸಹಜವಾದ, ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು....!!!!
ಆದರೆ....ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ನಗರಾಕರ್ಷಿತ ಜನಗಳಿಗೆ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಸಹಾ.......ಆದರೂ ..

Sunday, February 12, 2017

Believe it or not...? It is none of my concern.....


The urgent needed attention of the humans are not just about their own fellow humans or species, discrimination bla..bla...... and this only human- centric and concerned world is going on for centuries and it goes on forever as long as the instinct of hierarchy in human psyche exists..
Only through slogans for harmonious social existence is beyond reality....whatever and whichever political ideology you follow..and religions of which you may be a fanatic.....All of them have failed to give justice to all, as each claim superiority over others and terrible lack the reality of their own surroundings;....and basically we are all selfish...there is nothing like common or human ideology or one and only ideology....
It is only YOU...around which the whole of your world revolves around you and according to you...which is an absolute nonsense notion..
Political ideologies have proved beyond doubt that they are inept and unscientific and devoid of any idea of all the factors of our environment friendly concept. We don't even think it, as important as that of millions of other organisms around our society including the inanimate...unless that philosophy of all inclusiveness of the universal factors...!! there is no scope for these dramas of present globalisation, leadership, powerful countries and leaders or dominant religions....etc....
Once there was an environment where concept of houses, villages, cities and countries never existed....But we have come too far....so far that nobody on this earth has a solution to end this prevailing chaotic atmosphere...The protectionism of our own land concept has blinded the whole world...Unfortunate......
Unless we go to that basic root.... if a simple realisation of, that we are not special and we are NOT the only ones who are the owners of this entire planet.....but...there are countless and unseen number of silent shareholders this real and natural global market...They do get agitated....only a matter of time for their expression.....

Friday, February 10, 2017

ಪಿತೃದೇವೋಭವ....

ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರದ ಒಂದು ಹೆಸರು 
ನೋಡಿರುವುದು ಇನ್ನು ದೂರ
ಜಲ ಆವಾಸಿ, ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆ.
ಕೆರೆ, ಕೊಳಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಲನಾಗರೀಕ 
ಕಡಲ ತಿನಿಸು ಪಾಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ, 
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಿರುದು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಹಾರಯೋಗ್ಯ
ತೀರ್ವ ವಿವಾದಿತ, ಸೇವನಾ ಯೋಗ್ಯ? 
ಚರ್ಚೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇಂದಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಸ
ಕಡಲ ವ್ಯಂಜನಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ
ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರಪ್ರಿಯರು, ಕೆರೆ,ಕೊಳಗಲ್ಲಿ 
ಕೇವಲ, ಮಾರುತ್ತಾರೆ! ಪ್ರಾಣಿದಯಾಮಯಿಗಳು


ಕುತೂಹಲ ಸಾಕು, 
ನಿಮಗಿನ್ನು ಒಗಟಾಗಿ, ನನ್ನ ಚಿವುಟುವುದು ಬೇಡ.
ಹೌದು .... ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನು, 
ಮಾನವನ ರಸಾಂಕುರಗಳಿದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹುತಿ
ಅಪರಿಚಿತ ಪದ, ಗೂಗಲಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡೋನಿಶಿಯಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪ ಪ್ರಭೇದ
ಇದರ ಜೀವನಗಾಥೆಗಿದೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸೆಳೆತ

ಹುಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೀರಪಾಲಾಗುವ ಇದರ ಕಥೆ ವಿಚಿತ್ರ
ಅಸಂಖ್ಯ ಫಲಿತ ತತ್ತಿಗಳು, ಅನಾಥ, 
ಅಮ್ಮನ ಪಲಾಯನ, ಜಲಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಜನನ, 
ಆರೈಕೆ ಆರಂಭ, ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬಾಣಂತನ
ಅವಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿವಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ, 
ನೂರಾರು ಭ್ರೂಣಗಳು, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಪವಾಸವ್ರತ, ಮಠದಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ
ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ,ತೆರೆಯದ ದವಡೆಗಳು

ಅಪ್ಪನಬಾಯಿಯ ಹೊಸ ಆವಾಸ 
ಬಾಯಕುಹರದ ಮೈದಾನದಲಿ ಮರಿಗಳ ಆಟ, 
ಹಸಿವ ಮರೆತು, ಹಂಗುತೊರೆದ ಅಪ್ಪ 
ಗಂಟಲ ಅನ್ನದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿ, 
ವ್ರತ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮಹಾಸಾಧಕ
ಮರಿಗಳ ಆಟ, ಅಪ್ಪನ ಪೀಕಲಾಟ
ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೂ ಚೇಷ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಬೇಟೆಗಾರನ ಸುಳಿವು, ಹೆದರಿ ಮರಳುವ ಮರಿಗಳು 
ಜಡಿದ ಬೀಗವ ತೆರೆದು ಮತ್ತೆ ಜೋಪಾನಮಾಡುವ ಜನಕ
ಚಿಗರುವ ಜೀವಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಆಟ, ಕಂಟಕದ ಕಾಟ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ 
ಪೀಳಿಗೆಯನೇ ನುಂಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ
ಕುರುಡಲ್ಲ ಸಂತತಿ ಪ್ರೇಮ

ಮನೆಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧ, ಬೆಳೆದು ಬಲಿತಾಗ ಮರಿಗಳು 
ಪಾಪ, ಅಪ್ಪನ ಮಮಕಾರ,ವ್ಯಾಮೋಹ, ನೋವು 
ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? 
ಪ್ರವಹಿಸುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು!

ಬಹುಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ 
ಉಗುಳುವಾಗ ಹೆರಿಗೆ, ನೂರಾರು ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ 
ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಕಳಚಲು ಗರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲ,ಪಾಪ!
ಏಕ ಪೋಷಕ ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲಕ ನೀನು.

ಓ....ಟಿಲಪಿಯಾ, ಕೇವಲ ಮೀನಲ್ಲ, ನೀನು
ಮಾದರಿ, ಅನುಕರಣೀಯ ನೀ ಇಂದಿಗೂ,
ಎಂದೆಂದಿಗೂ


ನೀನೇ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ....ಪಿತೃದೇವೋಭವ....
ಆದರೂ...... 
ತಾಯಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೆಂದಿಗೂ.....

Blog Archive