Thursday, February 23, 2017


ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಜ ಭವಿಷ್ಯ...
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ....ಹಾಗೂ....ಈ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ತಂತ್ರ..... 
ಆದರೆ
ಮಾನವನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ, ಪ್ರಗತಿಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪುಡುವ ಅವಿಶ್ಕಾರಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಹಜ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕಾರಿ...ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ,ಪ್ರಪಂಚದ ಇರುವನ್ನೇ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.......(ದುರಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ಅಥವ ಅಜೈವಿಕ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಸಮಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು.) 
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ....ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಜ ಪರಿಣಾಮ ನಾಳೆ ಏನಾಗಲಿದೆಯೆಂದು....ಆದರೂ ಈ ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ, ವೈಭವದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು....ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಮಾನವೀಯ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯ ದುಶ್ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.....
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಬಲ್ಲ, ಹೊಸ,ಹೊಸ ಮಾನವ ಸುಖಾಧಾರಿತ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಳಿವಿಲ್ಲ..... ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಇಲ್ಲ....ಹೊಸವಸ್ತುವಿನ ಅವಿಶ್ಕಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರಮುಖ್ಯ.. ಇತರ ಪರಿಣಾಮ??? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ....
ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ದೂರಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.....ಆದರೂ.... ಬಡಕಲಾದ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಉಳಿಸಲು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ.... ಸಹಜವಾದ, ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು....!!!!
ಆದರೆ....ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ನಗರಾಕರ್ಷಿತ ಜನಗಳಿಗೆ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಸಹಾ.......ಆದರೂ ..

Sunday, February 12, 2017

Believe it or not...? It is none of my concern.....


The urgent needed attention of the humans are not just about their own fellow humans or species, discrimination bla..bla...... and this only human- centric and concerned world is going on for centuries and it goes on forever as long as the instinct of hierarchy in human psyche exists..
Only through slogans for harmonious social existence is beyond reality....whatever and whichever political ideology you follow..and religions of which you may be a fanatic.....All of them have failed to give justice to all, as each claim superiority over others and terrible lack the reality of their own surroundings;....and basically we are all selfish...there is nothing like common or human ideology or one and only ideology....
It is only YOU...around which the whole of your world revolves around you and according to you...which is an absolute nonsense notion..
Political ideologies have proved beyond doubt that they are inept and unscientific and devoid of any idea of all the factors of our environment friendly concept. We don't even think it, as important as that of millions of other organisms around our society including the inanimate...unless that philosophy of all inclusiveness of the universal factors...!! there is no scope for these dramas of present globalisation, leadership, powerful countries and leaders or dominant religions....etc....
Once there was an environment where concept of houses, villages, cities and countries never existed....But we have come too far....so far that nobody on this earth has a solution to end this prevailing chaotic atmosphere...The protectionism of our own land concept has blinded the whole world...Unfortunate......
Unless we go to that basic root.... if a simple realisation of, that we are not special and we are NOT the only ones who are the owners of this entire planet.....but...there are countless and unseen number of silent shareholders this real and natural global market...They do get agitated....only a matter of time for their expression.....

Friday, February 10, 2017

ಪಿತೃದೇವೋಭವ....

ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರದ ಒಂದು ಹೆಸರು 
ನೋಡಿರುವುದು ಇನ್ನು ದೂರ
ಜಲ ಆವಾಸಿ, ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆ.
ಕೆರೆ, ಕೊಳಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಲನಾಗರೀಕ 
ಕಡಲ ತಿನಿಸು ಪಾಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ, 
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಿರುದು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಹಾರಯೋಗ್ಯ
ತೀರ್ವ ವಿವಾದಿತ, ಸೇವನಾ ಯೋಗ್ಯ? 
ಚರ್ಚೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇಂದಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಸ
ಕಡಲ ವ್ಯಂಜನಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ
ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರಪ್ರಿಯರು, ಕೆರೆ,ಕೊಳಗಲ್ಲಿ 
ಕೇವಲ, ಮಾರುತ್ತಾರೆ! ಪ್ರಾಣಿದಯಾಮಯಿಗಳು


ಕುತೂಹಲ ಸಾಕು, 
ನಿಮಗಿನ್ನು ಒಗಟಾಗಿ, ನನ್ನ ಚಿವುಟುವುದು ಬೇಡ.
ಹೌದು .... ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನು, 
ಮಾನವನ ರಸಾಂಕುರಗಳಿದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹುತಿ
ಅಪರಿಚಿತ ಪದ, ಗೂಗಲಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡೋನಿಶಿಯಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪ ಪ್ರಭೇದ
ಇದರ ಜೀವನಗಾಥೆಗಿದೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸೆಳೆತ

ಹುಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೀರಪಾಲಾಗುವ ಇದರ ಕಥೆ ವಿಚಿತ್ರ
ಅಸಂಖ್ಯ ಫಲಿತ ತತ್ತಿಗಳು, ಅನಾಥ, 
ಅಮ್ಮನ ಪಲಾಯನ, ಜಲಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಜನನ, 
ಆರೈಕೆ ಆರಂಭ, ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬಾಣಂತನ
ಅವಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿವಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ, 
ನೂರಾರು ಭ್ರೂಣಗಳು, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪಾಕ್ಷಿಕ ಉಪವಾಸವ್ರತ, ಮಠದಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ
ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ,ತೆರೆಯದ ದವಡೆಗಳು

ಅಪ್ಪನಬಾಯಿಯ ಹೊಸ ಆವಾಸ 
ಬಾಯಕುಹರದ ಮೈದಾನದಲಿ ಮರಿಗಳ ಆಟ, 
ಹಸಿವ ಮರೆತು, ಹಂಗುತೊರೆದ ಅಪ್ಪ 
ಗಂಟಲ ಅನ್ನದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿ, 
ವ್ರತ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮಹಾಸಾಧಕ
ಮರಿಗಳ ಆಟ, ಅಪ್ಪನ ಪೀಕಲಾಟ
ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೂ ಚೇಷ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಬೇಟೆಗಾರನ ಸುಳಿವು, ಹೆದರಿ ಮರಳುವ ಮರಿಗಳು 
ಜಡಿದ ಬೀಗವ ತೆರೆದು ಮತ್ತೆ ಜೋಪಾನಮಾಡುವ ಜನಕ
ಚಿಗರುವ ಜೀವಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಆಟ, ಕಂಟಕದ ಕಾಟ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ 
ಪೀಳಿಗೆಯನೇ ನುಂಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ
ಕುರುಡಲ್ಲ ಸಂತತಿ ಪ್ರೇಮ

ಮನೆಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧ, ಬೆಳೆದು ಬಲಿತಾಗ ಮರಿಗಳು 
ಪಾಪ, ಅಪ್ಪನ ಮಮಕಾರ,ವ್ಯಾಮೋಹ, ನೋವು 
ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? 
ಪ್ರವಹಿಸುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು!

ಬಹುಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ 
ಉಗುಳುವಾಗ ಹೆರಿಗೆ, ನೂರಾರು ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ 
ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಕಳಚಲು ಗರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲ,ಪಾಪ!
ಏಕ ಪೋಷಕ ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲಕ ನೀನು.

ಓ....ಟಿಲಪಿಯಾ, ಕೇವಲ ಮೀನಲ್ಲ, ನೀನು
ಮಾದರಿ, ಅನುಕರಣೀಯ ನೀ ಇಂದಿಗೂ,
ಎಂದೆಂದಿಗೂ


ನೀನೇ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ....ಪಿತೃದೇವೋಭವ....
ಆದರೂ...... 
ತಾಯಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೆಂದಿಗೂ.....

Thursday, February 9, 2017


Remembering John Keats...

The unimaginable colours, forms, figures and textures of countless species and  rarely seen and found  scattered on all the surface of this planet, is the key of the  secret of Biodiversity which has been termed and romanticised as BEAUTY, from and for our comprehension.

And the  soothing sight  of a tranquil scenery  of this inexplicable beautiful nature is truth....and that is the reality of the peace and an experience of the soul.......and  Keats  wrote on an Urn in his poem....  "A thing of beauty is joy forever"........the Truth, Beauty and God....
.
One who neither has an inner sight of an eternal beauty nor  an open eye to enjoy the reality of the bountiful  expression of his or her surroundings  in its fullest splendor and glory could ever understand anything in the world of present or  past....


Forget about GOD or LOVE or HUMANITY........ and that is the eternal truth....We are blind folded in the glittering luxuries......and groping in the path of darkness further and further....

Monday, February 6, 2017

ವರ್ತಮಾನ

ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಚಾನ ಕೊರತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ. ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಸೃಜನಶೀಲ, ಬುದ್ದಿವಂತ, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಹಾ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಕ್ಲೀಷೆಯ, ಯಾವುದೋ ಸಮಯದ, ಯಾರ ಪರಿಸರಜನಕವೋ ಆದ ಆದರ್ಷಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಜೈವಿಕ,  ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಿತಪಜ್ಞರಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸಮಾನ್ಯ ಅತಿಮಾನವರಂತೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಥವರನ್ನು ವಿಚಲಿತ ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತಹ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ,  ವಸ್ತುಗಳ ಮಾಯಲೋಕದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಯಾರದೋ ಹಂಗಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಾವ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಸುಳಿಯದಂತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಬಲವಾದ ತಮ್ಮದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೀಮಿತ ತರ್ಕದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೀತಿ, ಆದರ್ಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಣ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರದ ಮಂದಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಅವರು ತೀರಾ ವಿಶೇಷ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಸರಳ ವಂಚಿತ ಜನಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸುವುದು, ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಜ್ಞಾನದಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಗಳ ಅಥವಾ ತರ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಕೊಂಡ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಯಾವ ಜನರು ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಏನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ತಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಣದ, ಅನುಭವಿಸದ ಅಸಂಗತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಜನ. ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂಭವನೀಯ ಅಸಮತೋಲನ ಪರಿಸರದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವರು. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ,ಯಾರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬುವ ಸಮಯಸಾಧಕ ಭಾಜಕ ಮಂದಿ. ಆರಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರದೋ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಯಾರದೋ ಕೃಪಾ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ.......ಹಿಂಬಾಲಕಾರಾಗಿಯೋ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿಯೋ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ಇಂಥಹ ಗೊಂದಲಮಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ.....ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೆ ಮದುವೇಲಿ ಉಂಡವೆನೇ ಜಾಣ. ನಾನು ದಡ್ಡನಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ.....ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.Everyone wants instant name,fame and of course reasonable money according to their status!!!!!!.

Tuesday, January 24, 2017

ಆಕಾಶ
ಆಯಾಮರಹಿತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ
ಅಸಂಗತ, ಅನಂತ ವಿಶ್ವ ಅಮೂರ್ತ
ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅನೂಹ್ಯವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಅವಕಾಶ
ಕಾಣದ,ನಿಲ್ಲದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅರ್ಥವಾಗದ ಚಲನೆ
ಅಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಅನಿಲ,
ದ್ರವ,ಘನದಲ್ಲೇ ರೂಪಪರಿವರ್ತನೆ
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ,ಮತ್ತೆ,
ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ,
ಆದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಖಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಸಮಯ
ಕಾಲವೇ ವೇಗದಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ಪರಿ
ಭೂತ ಬವಿಷ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ
ವರ್ತಮಾನದಲಿ ನಮ್ಮ ಗತಿಸದ ಗೊಂದಲ
ಪೀಕಾಲಾಟದ ತುರುಸುವಿಕೆಯ ಚಟ
ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಶ್ವಾಸದ ಚಪಲ,ಚಲನೆ,
ಜೀವಾನುಭವ ನಿಧಾನ ಬಹು ತೊಡಕು
ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಹು ಚುರುಕು
ಅನೂಹ್ಯದ ಮೆಲಕು, ಒಂಟಿತನದ ಸರಕು.
ಜೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನಕೆ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು

Tuesday, January 17, 2017


Quote like lines....

ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಾಳಸಂತೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಬಡತನ, ದ್ವೇಶ, ಅಸೂಯೆ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಚಮಚಾಗಿರಿ, ವಶೀಲಿ....... ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುರೂಪ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಸಮಪಾಲು, ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ.......
ಶೋಷಿತ ಬಡವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ......
ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು......

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು....ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು.....ಹೇಗಿದ್ದೆವೋ ಹಾಗೆ......ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರ, ವಿಚಾರವಂತರ ಆದರ್ಶಜೀವಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಮಾನಸಿಕತೆ........


Natural disasters are mechanisms to keep the cycle of evolution going.......replacing the existing ecosystem with new and one which is taking altogether a new form....to reach the ecological succession climax....Are we then in the process of replacement from the present environment ecological succession climax..... and where the icecap is melting and inexplicable events that are happening on a global scale around us of which no one is fully aware of the consequences.....we call it disaster but a natural cycle with a unprecedented upheaval....is not far away...it is just round the corner.......

Thursday, January 12, 2017
ಕವಿತಾ..

ನನ್ನ ಕವಿತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೂ
ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೌನಿಯಾಗಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ
ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿರಬಹುದೆಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹ ..
ಕಾಳಜಿ,ಕಕಲಾತಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಹಾಗೆ
ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನಗೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನಾ ಇರುವು, ಸಹೃದಯತೆ
 ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿಡಿಯುಬೇಕು?
ತುಡಿಯಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ?ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...
ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಬರಾಗುವುದು ಸಹಜ,
ಜಗತ್ತಿನ ಉಸಾಬರಿ, ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬೇಕಿತ್ತು
 ಅಮಾನವೀಯ ನಿಲ್ಲದ ಘಟನೆಗೆಗಳಿಗೆ ಮಂಕಾಗಿ ಮೌನ
ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಶ, ಕೊಲೆ, ಯುದ್ದ, ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ
ಯಾರ ದುಖಕ್ಕೋ ದುಗುಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ,ಒಳಗೆ ಕೊರಗು....
ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಮೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
 ಏನೋ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ...ನಿಜ...ಆದರೂ
ಏನು ಪದಗಳೋ! ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅಪವಾದದ ವಾಕ್ಯ
ನನಗೇ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಹಜ
ಧ್ವನಿ ಮಧುರವೋ, ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯವೋ,ಗೀತಲಹರಿಯೋ
ಸರಳ ಪದ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಷೆಯೇ?
ಭಾವದ ಆಕರವೇ ಪರಿಕೀಯವಾದಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುಂತಕ
ಒಗಟೆನಿಸುವುದು ಕವಿತೆಯಷ್ಟೇ ಸಹಜ
ಅರ್ಥರಹಿತವಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು
ನಿಜ, ಮೌನ, ನಿಶ್ಯಭ್ದತೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ,
ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ
ನಿಸ್ಸಾಹಯಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಂತೆ.
ಆದರೂ ತೊದಲುವುದು,ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವುದು
ಕವನಗಳಿಗೇ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅಸಂಗತ ಬದುಕು
ದಾಟಿ ಆ ಮೌನ, ಹೊರ ಬಂದು ಬಿಡು ಕವಿತಾ.

Monday, January 9, 2017

A passing thought...

Right now several thoughts and tightly packed bottle necked emotions are flooding across the cranial bed of uneven mental surface with war raged and broken bridges of disconnected feelings along the length and breadth of the humanity, where sentiments are just rubble's that are heaped carelessly under the weight of the dreams and aims of several generations....The ravaged and entangled ruins of the love and care scattered helplessly to be carried as municipal waste and debris by highly disciplined and sophisticated ruthless soldiers of the corporate world of the new order of the escape ideology, worst than the historical aristocratic period of supreme suppression. Special commandos precisely trained to make the progress of diversity more glaring and blinding than the human being to survive..A wonderfully divine face and inexplicable phase of our self centrist point...!!!
The real face.....not to be shown in any book.....indeed an Irony..........
8/1/17

ಈ ಗ್ರಹದ ಇಂಚು,ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಚರ ಹಾಗೂ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವವರು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ....ಎತ್ತರ, ಆಳದ ಅರಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನಾವು....ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಆದರ್ಷ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರ.... ಅಂತೆ, ಕಂತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗು ಅಸ್ತಿತ್ವ.....ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊರತಲ್ಲ...ತಮ್ಮ,ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಸಮಾಜದ ಸರಳೀಕೃತ ವಿವರಣೆ....ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ...ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...


9/1/17
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮಗೆ ದುಸ್ತರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕುಲವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ......ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹತಾಷೆಯ ಪರಮಾವಧಿ...ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು....ಅದು....ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುಧ್ದ....ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಕಸಿಸಿದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏರು,ಪೇರು, ವ್ಯಪರೀತ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಉಳಿವು, ಅಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ...ಸಾಮಾನ್ಯ.....ಸ್ವಾಭಾವಿಕ....ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.....ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾವನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ.....ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಬದುಕುತ್ತಾನೋ....ಆಗ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ....ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ....ಸಾದಾರಣ ಮಾನವರು, ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ....ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಇಡಿ ವಿಶ್ವದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಕು, ಬೇಡದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಹಃ ನಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದು ದುರಂತ......

Sunday, January 8, 2017

21/12/20016

What is on your mind....? 
The glaring and mocking answer-less immortal question of face book
The question is teaser for the day of life itself......
Neither any one can answer nor remain dumb
A silent self retrospective mood is initiated.....
A realisation of confused mind....takes an abstract form,
I am astonished at the audacity and the arrogance like an aristocrat
An endless perseverance and never tiring question...
sometimes drives you to be inspirational....
Yes..though it is quite a set up mechanical repeat.....

23/12/20017
The punctual dawn of unrelenting challenges has thrown open the flood gates of your exploring life......yet again,
dam the flooding.......and allow it to flow in it's own way.......
but smoothly......
light can never be submerged....
as long as the sub-atomic energy exists in the universe.....

22/1/2016
ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಬರ. 
ದಿಗಂತವಿಲ್ಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ....?.
ಯಾವುದು, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ....
ಆಯಾಮರಹಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ....
ನಿರುತ್ತರ ಮೌನದ ಕೋಲಾಹಲ...
ಬಂತು...ವರ್ಷ-2017.....
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಿಂದಾಗಲು ಗತ ವರುಷ
ಈ ಕ್ಷಣ ಹಾಕು ದೇಶಾವರಿ ನಗೆಯ ವೇಷ
ಬದುಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಯದ ಆರಂಭ
ಎಣಿಸಬೇಡ ನೀ ಮೀನಾಮೇಷ
ನಾಯಕ, ವಿದೂಷಕ, ಖಳನಾಯಕ,
ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳ, ಆಟಮಾತ್ರ ಸರಳ
ದೊರೆಯಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ
ಅಥಿತಿನಟ ಆಗ ಬೇಡ, ಸಹ ನಟ ನೀನಲ್ಲ,
ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾ.....ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಬಿಟ್ಟು
ಇದು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ
ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ ಪೌರುಷ
ಮುಂದಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ವರುಷ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಸಂಘರ್ಷ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲಿರಲಿ ಸದಾ ಹೋರಾಟದ ಹರುಷ....
The saints...
Borrowed mind and a buried soul in
A mutated bare body, with a blistered brain
can hardly be termed as human.....
What do you call them....?
Think and name them.....
It is a universal mess of chaotic and random waves
Receptors are confused....
Reactions are too abnormally irregular
The flooded stimulus are overwhelming
And blunted with perplexed responses.
Live in loathsomeness.....fathom in scorn
We cease to live but joyously existing....
Are we the saints of strangers to one another....?.
7/1/2017

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ....ಈ ಗ್ರಹದ ಇಂಚು,ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಚರ ಹಾಗೂ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವವರು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ....ಎತ್ತರ, ಆಳದ ಅರಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನಾವು....ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಆದರ್ಷ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರ.... ಅಂತೆ, ಕಂತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗು ಅಸ್ತಿತ್ವ.....ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊರತಲ್ಲ...ತಮ್ಮ,ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಸಮಾಜದ ಸರಳೀಕೃತ ವಿವರಣೆ....ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ...ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಪರಿಚಯದ ಮುಲಾಜಿನ ಇಷ್ಟದ ಮೊಹರನ್ನು
ಎಣಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬತಡಕಿ,
ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದಿನ ಸೀಲನ್ನುಒತ್ತುವ ಮೊದಲು
ಗೊಂದಲದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ,
ನೈಜ ಸಹೃದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಋಣದಿಂದ ನಾವು ಬಹುದೂರ...
ಅರ್ಥವಾದದ್ದರೂ ಏನು? ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ....?
ನಾನು ವಿಮರ್ಷಕನಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಉಸಾಬರಿ
ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಕೀಲಿ

ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ....
ಎಲ್ಲಓದಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ....
ಗೀಚುವುದು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ....
ಅದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಭಿಮಾನ,
ಪ್ರೀತಿ,ಕಾಳಜಿ,ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲ
ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಸೋಜಿಗದ ವಾವ್ ಗಳಿಗಾಗಿ.
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖದ ಪುಟ,ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ
ವಿವಿಧತೆಯ ಆಗುಂತಕ ಮುಖಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ
 ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ನಿಜಚಹರೆಯೇ,
ಉತ್ತರ ಧನವೋ, ಋಣವೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ...
ಬಿಡುವಿರದ ಈ ಕೃಪಣ ಕಾಲದಲಿ,
ಪ್ರಭೇದಜೀವಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಖುಷಿ..
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೋಮಾಂಚನ
ಕಾಣದ ಓದುಗರ ಬದುಕಲ್ಲಿ
ಆದರೂ ....
ಈ ಅಮಾಯಕ, ಪ್ರತಿಭೆ .
ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವೇಕಿ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಮನ್ನಣೆ, ಆದರೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು ಮಣೆ
ಪುಕ್ಕಟೆ ದೊರೆಯದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸ್ಪರ್ಶತೆ
ಮುಗ್ಗರಿಸದಿರಲು ಮುನ್ನುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ
 ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಲೇಖಕಕನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಿದೆ ಮೊಹರು ಪ್ರಕಾಶಕ
ಸಹಿಹಾಕುವ ವಿಮರ್ಶಕ, ವಿತರಣೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ
ಮುಲಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು, ಹಾಳೆಯಾಡಿಸಿ
ಶಾಶ್ವತ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರು....
ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ!!!


Monday, December 19, 2016

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ....
ಪರಿಚಯದ ಮುಲಾಜಿನ ಇಷ್ಟದ ಮೊಹರನ್ನು
ಎಣಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬತಡಕಿ,
ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದಿನ ಸೀಲನ್ನುಒತ್ತುವ ಮೊದಲು
ಗೊಂದಲದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ,
ನೈಜ ಸಹೃದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಋಣದಿಂದ ನಾವು ಬಹುದೂರ...
ಅರ್ಥವಾದದ್ದರೂ ಏನು? ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ....?
ನಾನು ವಿಮರ್ಷಕನಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಉಸಾಬರಿ
ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಕೀಲಿ

ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ....
ಎಲ್ಲಓದಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ....
ಗೀಚುವುದು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ....
ಅದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಭಿಮಾನ,
ಪ್ರೀತಿ,ಕಾಳಜಿ,ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲ
ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಸೋಜಿಗದ ವಾವ್ ಗಳಿಗಾಗಿ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖದ ಪುಟ,ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ
ವಿವಿಧತೆಯ ಆಗುಂತಕ ಮುಖಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ನಿಜಚಹರೆಯೇ,
ಉತ್ತರ ಧನವೋ, ಋಣವೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ...
ಬಿಡುವಿರದ ಈ ಕೃಪಣ ಕಾಲದಲಿ,
ಪ್ರಭೇದಜೀವಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಖುಷಿ..
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೋಮಾಂಚನ
ಕಾಣದ ಓದುಗರ ಬದುಕಲ್ಲಿ

ಆದರೂ ....
ಈ ಅಮಾಯಕ, ಪ್ರತಿಭೆ .
ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವೇಕಿ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಮನ್ನಣೆ, ಆದರೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು ಮಣೆ
ಪುಕ್ಕಟೆ ದೊರೆಯದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸ್ಪರ್ಶತೆ
ಮುಗ್ಗರಿಸದಿರಲು ಮುನ್ನುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ
ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಲೇಖಕಕನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಿದೆ ಮೊಹರು ಪ್ರಕಾಶಕ
ಸಹಿಹಾಕುವ ವಿಮರ್ಶಕ, ವಿತರಣೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ
ಮುಲಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು, ಹಾಳೆಯಾಡಿಸಿ
ಶಾಶ್ವತ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರು?

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ!!!

Blog Archive