Tuesday, January 17, 2017


Quote like lines....

ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಾಳಸಂತೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಬಡತನ, ದ್ವೇಶ, ಅಸೂಯೆ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಚಮಚಾಗಿರಿ, ವಶೀಲಿ....... ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುರೂಪ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಸಮಪಾಲು, ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ.......
ಶೋಷಿತ ಬಡವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ......
ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು......

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು....ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು.....ಹೇಗಿದ್ದೆವೋ ಹಾಗೆ......ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರ, ವಿಚಾರವಂತರ ಆದರ್ಶಜೀವಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಮಾನಸಿಕತೆ........


Natural disasters are mechanisms to keep the cycle of evolution going.......replacing the existing ecosystem with new and one which is taking altogether a new form....to reach the ecological succession climax....Are we then in the process of replacement from the present environment ecological succession climax..... and where the icecap is melting and inexplicable events that are happening on a global scale around us of which no one is fully aware of the consequences.....we call it disaster but a natural cycle with a unprecedented upheaval....is not far away...it is just round the corner.......

Thursday, January 12, 2017
ಕವಿತಾ..

ನನ್ನ ಕವಿತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೂ
ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೌನಿಯಾಗಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ
ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿರಬಹುದೆಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹ ..
ಕಾಳಜಿ,ಕಕಲಾತಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಹಾಗೆ
ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನಗೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನಾ ಇರುವು, ಸಹೃದಯತೆ
 ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿಡಿಯುಬೇಕು?
ತುಡಿಯಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ?ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...
ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಬರಾಗುವುದು ಸಹಜ,
ಜಗತ್ತಿನ ಉಸಾಬರಿ, ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬೇಕಿತ್ತು
 ಅಮಾನವೀಯ ನಿಲ್ಲದ ಘಟನೆಗೆಗಳಿಗೆ ಮಂಕಾಗಿ ಮೌನ
ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಶ, ಕೊಲೆ, ಯುದ್ದ, ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ
ಯಾರ ದುಖಕ್ಕೋ ದುಗುಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ,ಒಳಗೆ ಕೊರಗು....
ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಮೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
 ಏನೋ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ...ನಿಜ...ಆದರೂ
ಏನು ಪದಗಳೋ! ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅಪವಾದದ ವಾಕ್ಯ
ನನಗೇ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಹಜ
ಧ್ವನಿ ಮಧುರವೋ, ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯವೋ,ಗೀತಲಹರಿಯೋ
ಸರಳ ಪದ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಷೆಯೇ?
ಭಾವದ ಆಕರವೇ ಪರಿಕೀಯವಾದಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುಂತಕ
ಒಗಟೆನಿಸುವುದು ಕವಿತೆಯಷ್ಟೇ ಸಹಜ
ಅರ್ಥರಹಿತವಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು
ನಿಜ, ಮೌನ, ನಿಶ್ಯಭ್ದತೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ,
ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ
ನಿಸ್ಸಾಹಯಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಂತೆ.
ಆದರೂ ತೊದಲುವುದು,ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವುದು
ಕವನಗಳಿಗೇ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅಸಂಗತ ಬದುಕು
ದಾಟಿ ಆ ಮೌನ, ಹೊರ ಬಂದು ಬಿಡು ಕವಿತಾ.

Monday, January 9, 2017

A passing thought...

Right now several thoughts and tightly packed bottle necked emotions are flooding across the cranial bed of uneven mental surface with war raged and broken bridges of disconnected feelings along the length and breadth of the humanity, where sentiments are just rubble's that are heaped carelessly under the weight of the dreams and aims of several generations....The ravaged and entangled ruins of the love and care scattered helplessly to be carried as municipal waste and debris by highly disciplined and sophisticated ruthless soldiers of the corporate world of the new order of the escape ideology, worst than the historical aristocratic period of supreme suppression. Special commandos precisely trained to make the progress of diversity more glaring and blinding than the human being to survive..A wonderfully divine face and inexplicable phase of our self centrist point...!!!
The real face.....not to be shown in any book.....indeed an Irony..........
8/1/17

ಈ ಗ್ರಹದ ಇಂಚು,ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಚರ ಹಾಗೂ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವವರು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ....ಎತ್ತರ, ಆಳದ ಅರಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನಾವು....ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಆದರ್ಷ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರ.... ಅಂತೆ, ಕಂತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗು ಅಸ್ತಿತ್ವ.....ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊರತಲ್ಲ...ತಮ್ಮ,ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಸಮಾಜದ ಸರಳೀಕೃತ ವಿವರಣೆ....ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ...ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...


9/1/17
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮಗೆ ದುಸ್ತರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕುಲವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ......ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹತಾಷೆಯ ಪರಮಾವಧಿ...ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು....ಅದು....ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುಧ್ದ....ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಕಸಿಸಿದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏರು,ಪೇರು, ವ್ಯಪರೀತ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಉಳಿವು, ಅಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ...ಸಾಮಾನ್ಯ.....ಸ್ವಾಭಾವಿಕ....ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.....ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾವನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ.....ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಬದುಕುತ್ತಾನೋ....ಆಗ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ....ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ....ಸಾದಾರಣ ಮಾನವರು, ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ....ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಇಡಿ ವಿಶ್ವದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಕು, ಬೇಡದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಹಃ ನಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದು ದುರಂತ......

Sunday, January 8, 2017

21/12/20016

What is on your mind....? 
The glaring and mocking answer-less immortal question of face book
The question is teaser for the day of life itself......
Neither any one can answer nor remain dumb
A silent self retrospective mood is initiated.....
A realisation of confused mind....takes an abstract form,
I am astonished at the audacity and the arrogance like an aristocrat
An endless perseverance and never tiring question...
sometimes drives you to be inspirational....
Yes..though it is quite a set up mechanical repeat.....

23/12/20017
The punctual dawn of unrelenting challenges has thrown open the flood gates of your exploring life......yet again,
dam the flooding.......and allow it to flow in it's own way.......
but smoothly......
light can never be submerged....
as long as the sub-atomic energy exists in the universe.....

22/1/2016
ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಬರ. 
ದಿಗಂತವಿಲ್ಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ....?.
ಯಾವುದು, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ....
ಆಯಾಮರಹಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ....
ನಿರುತ್ತರ ಮೌನದ ಕೋಲಾಹಲ...
ಬಂತು...ವರ್ಷ-2017.....
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹಿಂದಾಗಲು ಗತ ವರುಷ
ಈ ಕ್ಷಣ ಹಾಕು ದೇಶಾವರಿ ನಗೆಯ ವೇಷ
ಬದುಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಯದ ಆರಂಭ
ಎಣಿಸಬೇಡ ನೀ ಮೀನಾಮೇಷ
ನಾಯಕ, ವಿದೂಷಕ, ಖಳನಾಯಕ,
ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳ, ಆಟಮಾತ್ರ ಸರಳ
ದೊರೆಯಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ
ಅಥಿತಿನಟ ಆಗ ಬೇಡ, ಸಹ ನಟ ನೀನಲ್ಲ,
ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾ.....ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಬಿಟ್ಟು
ಇದು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ
ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ ಪೌರುಷ
ಮುಂದಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ವರುಷ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯ ಸಂಘರ್ಷ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲಿರಲಿ ಸದಾ ಹೋರಾಟದ ಹರುಷ....
The saints...
Borrowed mind and a buried soul in
A mutated bare body, with a blistered brain
can hardly be termed as human.....
What do you call them....?
Think and name them.....
It is a universal mess of chaotic and random waves
Receptors are confused....
Reactions are too abnormally irregular
The flooded stimulus are overwhelming
And blunted with perplexed responses.
Live in loathsomeness.....fathom in scorn
We cease to live but joyously existing....
Are we the saints of strangers to one another....?.
7/1/2017

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ....ಈ ಗ್ರಹದ ಇಂಚು,ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಚರ ಹಾಗೂ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವವರು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ....ಎತ್ತರ, ಆಳದ ಅರಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನಾವು....ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಆದರ್ಷ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರ.... ಅಂತೆ, ಕಂತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗು ಅಸ್ತಿತ್ವ.....ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊರತಲ್ಲ...ತಮ್ಮ,ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಸಮಾಜದ ಸರಳೀಕೃತ ವಿವರಣೆ....ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ...ಸತತವಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಪರಿಚಯದ ಮುಲಾಜಿನ ಇಷ್ಟದ ಮೊಹರನ್ನು
ಎಣಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬತಡಕಿ,
ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದಿನ ಸೀಲನ್ನುಒತ್ತುವ ಮೊದಲು
ಗೊಂದಲದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ,
ನೈಜ ಸಹೃದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಋಣದಿಂದ ನಾವು ಬಹುದೂರ...
ಅರ್ಥವಾದದ್ದರೂ ಏನು? ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ....?
ನಾನು ವಿಮರ್ಷಕನಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಉಸಾಬರಿ
ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಕೀಲಿ

ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ....
ಎಲ್ಲಓದಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ....
ಗೀಚುವುದು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ....
ಅದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಭಿಮಾನ,
ಪ್ರೀತಿ,ಕಾಳಜಿ,ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲ
ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಸೋಜಿಗದ ವಾವ್ ಗಳಿಗಾಗಿ.
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖದ ಪುಟ,ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ
ವಿವಿಧತೆಯ ಆಗುಂತಕ ಮುಖಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ
 ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ನಿಜಚಹರೆಯೇ,
ಉತ್ತರ ಧನವೋ, ಋಣವೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ...
ಬಿಡುವಿರದ ಈ ಕೃಪಣ ಕಾಲದಲಿ,
ಪ್ರಭೇದಜೀವಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಖುಷಿ..
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೋಮಾಂಚನ
ಕಾಣದ ಓದುಗರ ಬದುಕಲ್ಲಿ
ಆದರೂ ....
ಈ ಅಮಾಯಕ, ಪ್ರತಿಭೆ .
ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವೇಕಿ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಮನ್ನಣೆ, ಆದರೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು ಮಣೆ
ಪುಕ್ಕಟೆ ದೊರೆಯದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸ್ಪರ್ಶತೆ
ಮುಗ್ಗರಿಸದಿರಲು ಮುನ್ನುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ
 ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಲೇಖಕಕನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಿದೆ ಮೊಹರು ಪ್ರಕಾಶಕ
ಸಹಿಹಾಕುವ ವಿಮರ್ಶಕ, ವಿತರಣೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ
ಮುಲಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು, ಹಾಳೆಯಾಡಿಸಿ
ಶಾಶ್ವತ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರು....
ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ!!!


Monday, December 19, 2016

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ....
ಪರಿಚಯದ ಮುಲಾಜಿನ ಇಷ್ಟದ ಮೊಹರನ್ನು
ಎಣಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬತಡಕಿ,
ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದಿನ ಸೀಲನ್ನುಒತ್ತುವ ಮೊದಲು
ಗೊಂದಲದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ,
ನೈಜ ಸಹೃದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಋಣದಿಂದ ನಾವು ಬಹುದೂರ...
ಅರ್ಥವಾದದ್ದರೂ ಏನು? ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ....?
ನಾನು ವಿಮರ್ಷಕನಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಉಸಾಬರಿ
ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಕೀಲಿ

ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ....
ಎಲ್ಲಓದಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ....
ಗೀಚುವುದು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ....
ಅದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಭಿಮಾನ,
ಪ್ರೀತಿ,ಕಾಳಜಿ,ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲ
ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಸೋಜಿಗದ ವಾವ್ ಗಳಿಗಾಗಿ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖದ ಪುಟ,ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ
ವಿವಿಧತೆಯ ಆಗುಂತಕ ಮುಖಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ನಿಜಚಹರೆಯೇ,
ಉತ್ತರ ಧನವೋ, ಋಣವೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ...
ಬಿಡುವಿರದ ಈ ಕೃಪಣ ಕಾಲದಲಿ,
ಪ್ರಭೇದಜೀವಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಖುಷಿ..
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೋಮಾಂಚನ
ಕಾಣದ ಓದುಗರ ಬದುಕಲ್ಲಿ

ಆದರೂ ....
ಈ ಅಮಾಯಕ, ಪ್ರತಿಭೆ .
ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವೇಕಿ, ಆಲೋಚನಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಮನ್ನಣೆ, ಆದರೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು ಮಣೆ
ಪುಕ್ಕಟೆ ದೊರೆಯದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸ್ಪರ್ಶತೆ
ಮುಗ್ಗರಿಸದಿರಲು ಮುನ್ನುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ
ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಲೇಖಕಕನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಿದೆ ಮೊಹರು ಪ್ರಕಾಶಕ
ಸಹಿಹಾಕುವ ವಿಮರ್ಶಕ, ವಿತರಣೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ
ಮುಲಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು, ಹಾಳೆಯಾಡಿಸಿ
ಶಾಶ್ವತ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರು?

ಸಿರಿ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ!!!

Monday, December 5, 2016


ವರ್ತಮಾನ 


ಯಾಕೋ..ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ... ಏನು ಇಲ್ಲ..ಜಗತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲದ ಸತತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಂಡು....ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಕ ನರಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಸಹಾ ತುಂಬಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ...ಭಾವನೆಗಳು ತೀರಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ...ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಳು..ಅದನ್ನು ಮರೆಸಿ, ಒರೆಸಿ.....ಇನ್ನೊಂದು ಘಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಂತೆ ಇದ್ದು..ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.ಆಮುಗುಳುನಗೆ ಖಳನಾಯಕನಂತೆ ನಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.....ಯಾವ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ . ಈಗ...ನಾವು ವಿಶ್ವನಾಗರೀಕರು.....!!!
ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ.?.ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು,ಅದಕ್ಕೆಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವಶ್ಯವೇ....? ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಓಡುತ್ತೇವೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರ ಹಾಗೆ.....ಯಾವುದನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಕೆಲಸಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು....ತಟಸ್ಥ, ಸಮತೋಲನ ಮಾನವ ಮನಸ್ಠಿತಿ...ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ...ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ತೀರಾ ಅತಿರೇಕದ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು...ಒಂದು...ದ್ವೇಶ ಇಲ್ಲವೇ ತೀರಾ ಬಾಲಬಡುಕತನ ಚಮಚಾಗಿರಿ. ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಎಲ್ಲಾಪದಗಳು ಅರ್ಥಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.... ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಸಹಾ ತಾವೇ ಸರಿಎನ್ನುವ ನಿಲುವು ತಾಳಿದರೆ...ಅಥವಾ ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಟ.....ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಎಂಬ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಎದಿರುಸುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ....ಯಾರನ್ನು,ಯಾವುದನ್ನು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು...?ಸದ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸುವುದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ...ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವರು ತೀರಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ.ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ..ನರಕೋಶ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶವಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೇ ಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ... ವ್ಯವದಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲೂ... ಯಾವುದರಿಂದ...ಯಾಕಾಗಿ...ಯಾವಾಗ... ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ....ಉತ್ತರವಿದ್ದರೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ..
ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು...ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು...ಮರೆತಾಯಿತು..ಸತತ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂವೇದನೆಗಳು.......

ಅಮ್ಮನ ದಿನ... 


ನಾನು,
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಇಡುವ ಆ ಪಾದಗಳು 
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಂದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ...
ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಸ್ಟಾಂಗ ನಮನ?
ನನ್ನನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಆ ದಿನ.... 
ಇಂದು
ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ
ಹಾಗಂತ ದಯಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ,
ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ
ನಿಜ....ನನಗಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ,
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹುಟ್ಟಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಇಂದು
ಅಮ್ಮನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದದಿನ ಎಂದೋ ಕಳೆದಿರಬೇಕು,
ಸಿದ್ದವಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಕೂ
ಅದರೂ.....
ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ "ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗ" ಅಂತ ತಲೆಸವರುವ
ಅಮ್ಮನ ಆ ಭರವಸೆಯ ಸ್ಪರ್ಷದ ನೆನಪು ಕಾಡುತಿದೆ
ಈಗ ಖಂಡಿತಾ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ, ನೀ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಈ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು....
೬೭ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ವಯಸು.


Thursday, November 24, 2016

ಪ್ರಸ್ತುತ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ,
ದಾಖಲೆ ಮೀರಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಭಸದ ಗಾಳಿ!
ಆಶಾಡ ಮುಗಿದಿದೆ,  ವಸಂತದ ಭರವಸೆ ಚಿಗುರಿದೆ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತಾಪ
ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕ,
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹಿತಕರ ಮುಂಗಾರು ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿಯೋ?
ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತವೋ
ಬದಲಾಗ ಬಹುದೇನೋ ಕಾಲ? ಋತು?
ಪೂರಕವೋ ? ಮಾರಕವೋ ?  ಕನಿಷ್ಟ ಇರುವಿಕೆಗೆ.

ಧೃವ ಕರಗಿ ಹಿಮನದಿ, ಜಾರುತಲಿದೆ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿ
ವಾಯಭಾರಕುಸಿತ ಯಾವುದೋ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ,
ಮಂದಮಾರುತವೋ?  ಚಕ್ರವಾತ ಭೀಕರ ಸುಳಿಯೋ?
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯೋ? ಚಂಡಮಾರುತವೋ?
ಹೊತ್ತು ತರಬಹುದೇನೋ ಮೋಡಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು?
ಜಲರಾಶಿ ಘನಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಹನಿಯಾಗಬಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ?
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹದವಾಗಿ ಸುರಿಯಬಹುದೇ ಮಳೆ?
ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ ಪೈರು ಸಮೃಧ್ದ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ?
ತುಂಬಬಹುದೇ ಫಸಲು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ  ವಾಡೆ, ಕಣಜ?

ಖಾಸಗಿ ಹವಾಮಾನದ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ
ವೇಗದಲಿ  ಓಡುವಗಾಳಿ, ದಿಕ್ಕುಬದಲಿಸಬಹುದು
ವಿನಾಶಕಾರಿ  ಚಕ್ರವಾತ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ
ಕೋಡಿಯೊಡೆಯಬಹುದು ಕೆರೆ,ಕುಂಟೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ
ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಂಜಾಟದಲಿ ಏರು,ಪೇರು,
ಪ್ರವಾಹದಭೀತಿ, ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾರ ಹಾನಿ.

ಆದರೂ...ತಂಪೆರೆಯುವ ವಾಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತ  
ಕೊರೆತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಂದಿರುವ  ಈ ಕಾಯಕೆ
ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷತ ಸಿಂಚನ ರೋಮಾಂಚನಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವಾಗತ
ಹಸಿರ ಉಸರಿನ ಬಯಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಎಲ್ಲಕೂ ಸಿದ್ದ.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ವಾಸ್ತವಕೆ, ನಿರ್ಜೀವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು
ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಬರ ಬಹುದೇ  ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ  ಪ್ರಕ್ಷುಭ್ದ ಕಾಲ?
ಪ್ರಚಲಿತ ವಾಸ್ತವದ ಬದುಕ ಮೀರಿ.....?

Saturday, November 19, 2016
The flow.....

Living.! Yes....yet is too elusive to be lived
but lives are rare as bare for a public share
lines scripted in a perplexed mood.
An unique mode, sad but not bad
A riddle, but not a psalm with greed...
but be as patient as an idiot,a hybrid breed
take a lethargic look at it and please...decode
The scriptures hidden deep in fossil layers
the cryptography script is not an engraved script
puzzle or a riddle but one has to handle
you may like the the disconnected lyrics
like wordless grunting of baby in the cradle
or orphaned scattered bricks of the ruined fort,
oh.. is it a precious monument indeed.? yes..
it is a trick..or even may be a teasing gimmick...
Yet trickles from the endless oblivion above
sounds a note of notation in a concert
haphazardly arranged to give a sense
satisfaction of hollowness of deep stress
or nothingness a confused mind stretched
Being Just a sound, mere musical mess
may never be as an aesthetic poem of Keats
or as sacred and devotional as Yeats,
but not as mindless as herd of beasts
should a poem be a mere flock of words?
Is it a scrambling game of flocking beads
everything is same in a repetitive game
breathe your time without guilt and crime....

Tuesday, November 15, 2016A silence of explosion...

An unusual urban silence
A latent volcanic violent patience
Hear the humming ! a rural folk tune or a moan ? 
Indeed it is too confusing
Or is it so loud like a big bang ?
But yet unheard, may be as a whisper
Explosion during the time of creation
The ear drum is punctured with violent waves
The vibrating murmur unclearly echoed
Trembling and shaking the pedestal
A soundless unpredictability in and out
A decibel wave that is inaudible to human
An anticipated cold of December
Sweeping and blowing too early in November....

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.... 

ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ.... ನಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗೆ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಮೌನವಾಗಿ. ಈಗ ಸದಾ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳು ಲಭ್ಯ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಕಾಲ ಮಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದೊರೆಯುವ ನಿತ್ಯಮಾವಿನ ಹಾಗೆ. ನಿಶ್ಚಲ ನಿಂತಿದೆ ಅನೂಹ್ಯ ನಾಗಾಲೋಟದಲಿ ಸಮಯ.....ಭೂಭ್ರಮಣದಲ್ಲಿ. ದೂರವಾಗಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಗಲು,ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ.... ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಹೀಗೆ, ಅನಿಸುತ್ತದೆ.. ಕಾಲ ಘಟನೆಗಳಂತೆ....ಬದುಕಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. "ಬಳಸಿ....ಬಿಸಾಡಿ"..... ತತ್ವದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ....ಎಂಥಹ ಮಹಾತತ್ವ....? ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯೂ ಅವರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಅಮರಸತ್ಯ. ನಕಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ವಿವಿದತೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಸೂತ್ರ. ಲೆಕ್ಕ ಕಗ್ಗಂಟು. ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಗಾಲ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕಲಿಗಾಲ. ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಆದರ್ಶ.....ಅದೃಷ್ಯ...! ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡ ಈಚಿನ...ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ. ಕವನ ಒಂದು ರೋಗ....ಮಾರಕಜಾಡ್ಯ. ಕವಿಗಳು...ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಎಬೋಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ......ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗೆ. ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಶಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ದೂರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೀವ್ರನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿವರಣೆಯ ಜಂಜಾಟ...ವೀಕ್ಷಕನಪರದಾಟ...ಕಥೆ ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡುವವರೆ ಹೆಚ್ಚು..ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಓದುಗರು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಬೆರಳುಗಳು ಬರವಣಿಗೆ ಮರೆತಾಗ. ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಕಥಾನಾಯಕನಾಗುವ ನಾಯಕ ಬದುಕಲಾರ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು.....ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಮೈಮರೆಯುತು ಉಸಿರುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೇ. ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನನಾಯಕನಂತೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ.....ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಐಶೋಆರಾಮಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ.

ಉಮರನ ನಿಜ ಹಿಂಬಾಲಕರು.....ನೆನ್ನೆಯೇ ಸತ್ತಿದೆ...ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಸಾಕ್ಷಿ ಅನಗತ್ಯ. ನಾಳೆಯ ಬರುವಿನ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಿದುಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ ಅನುಭವಿಸುತಲಿದ್ದೇವೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ.....

Blog Archive